Odstartoval Pilotní projekt Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel

Jednání s partnery.

Zatím s velkým zájmem se setkaly kurzy, které pořádá společnost AgAkcent pro specifickou skupinu účastníků. Osloveni byli především pracovníci a starostové malých obcí, přičemž vzhledem ke kvalitě kurzu by jejich počet ve skupinách neměl překročit dvacítku. Organizátoři konzultovali obsahovou náplň kurzů na rozsáhlém území Místní akční skupiny Český les, na schůzkách mikroregionů a s pomocí partnerů, kterými jsou MAS český les. Střední Pošumaví a Stříbrský region.

Už z prvních telefonických a e-mailových reakcí bylo zřejmé, že o vzdělávání je v této cílové skupině zájem. Zajímavé bylo, že reagovaly i obce, které se zatím v podobným seminářům vyhýbaly. Dle názoru řídícího týmu projektu, to bylo především díky jasně vymezené skupině a osobním rozhovorům, které se na obcích o projektu vedly. Nejpřitažlivějším tématem se podle očekávání staly informační technologie. Na doporučení lektorských expertů jsme se drželi maximálního počtu dvaceti posluchačů, a proto jsme museli řadu zájemců odmítnout. První dva dny se zaměřil lektor Karel Viták především na sjednocení počítačových dovedností celé skupiny, v závěru všechny seznámil s e-learningem, který každému umožní individuální studium. Ohlasy z pilotního školení byly velmi dobré. Pro ilustraci cituji starostu Luženiček: „Po dlouhé době školení, které mně něco dalo.“ Účastníci oceňovali profesionální přístup, zajištění akce i kvality lektora a výukových materiálů., ale také praktický přínos nově získaných vědomostí. Slabé místo viděli v prostoru klatovské počítačové učebny, která ale přesto patří k největším na okrese.

V polovině října a listopadu proběhnou ve Kdyni úvodní kurzy s tématikou marketingu obcí a psaní a řízení projektů. Oba termíny už jsou sice téměř naplněné, ale vzhledem k tomu, že kapacita není tak úzkostlivě omezena jako při informační technologii, radí uvítáme další zájemce. Přihlášky se zájmem uložíme do své evidence také proto, že naše společnost pilotními kurzy vzdělávací činnost rozhodně nekončí, naopak osvědčenou metodou hodlá pokračovat v dalších řadách školení.

Kurzy i spojené náklady jsou bezplatné.

Sylva Heidlerová, odborný asistent projektu

Zpět…