Malé obce vzdělávají své pracovníky

Další řada kurzů Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel začala v únoru v Klatovech. Dvacet účastníků, z nichž většina už absolvovala úvodní sérii, pokračovalo ve školení počítačových dovedností a informační technologie. Lektor Karel Viták se tentokrát zaměřil na tabulky, grafy a prezentace. „Výuka probíhala efektivněji než v úvodním semináři, především proto, že skupina se už seznámila, dostala se na podobnou odbornou úroveň a lépe se společně komunikovalo,“ uvedla Sylva Heidlerová z pořadatelské společnosti AgAkcent. „Starostové a účetní malých obcí si na našich kurzech osvojí nejen nové dovednosti, ale oceňují také možnost probrat podobné problémy, inspirují se a vymění si zkušenosti. Ke klidnému popovídání s kolegy z jiných vesnic se totiž dostanou jen zřídka. Přihlášení jsou zájemci z Klatovska, Stříbrska, Domažlicka i Tachovska,“ doplňuje Sylva Heidlerová. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsahem následujících kurzů je projektové řízení a marketing, obojí s důrazem na obecní problematiku. Oba semináře proběhnou ve Kdyni, ve společenském sále Muzea příhraničí, v termínech 13.. a 14. března a 3. a 4. dubna. „Projektové řízení je nyní, při prvních výzvách k podávání žádosti o evropské peníze, velmi aktuální. Přínosné ale bude i téma marketingu, z něhož by si měli účastníci odnést vlastní marketingový plán obce. Výběru lektorů se věnujeme velmi pečlivě. Chceme, aby pilotní kurzy mohly v budoucnu pokračovat i bez podpory Evropské unie,“ plánuje jednatel firmy AgAkcent Vlastimil Hálek.

Zpět…