Anotace

Vzdělávací kurz: Projektové řízení v rámci řízení obcí

Kurz Projektové řízení z hlediska řízení obcí ve společenském sále Muzea příhraničí ve Kdyni.

Problematika projektového řízení v není již pouze výsadou projektových kanceláří, agentur podniků a institucí, ale dotýká se také představitelů obcí všech úrovní. Bez seznámení se základními principy projektového řízení budou představitelé vedení obcí hůře připravovat jakýkoliv projekt nebo žádost o dotaci.

Znalosti projektového řízení lze velmi výhodně využít také při vlastním řízení obce a také při komunikaci s okolím.

Kurz je tudíž připraven populární formou tak, aby se účastníci seznámili se základními principy projektového řízení, uměli využít rozvojový plán obce, poznali postupy vedoucí k vypracování žádosti o dotaci nebo k vypracování potřebných projektů.

Vzdělávací kurz Projektové řízení v rámci řízení obcí je rozdělen na část I a II.

V části I v roce 2007 budou probírána témata týkající se oblastí:

Probíraná látka je rozdělena do sedmi kapitol – modulů. Účastníci si získané informace procvičí při praktických cvičeních a diskusních blocích s lektorem.

Projektové řízení v rámci řízení obcí – 1. část

Sylab (pdf, 152 kB)

Projektové řízení v rámci řízení obcí – 2. část

Sylab (pdf, 148 kB)