.:: CZ > Aktuality ::.
Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Aktuality

Kdyni vyhledali první poutníci Svatojakubské cesty

poutníci

Červencový pátek – třináctého – přinesl Kdyni zajímavé prvenství. Pro radu i na prohlídku muzea dorazili první dva poutníci po Svatojakubské cestě.

Jak už jsme vás dříve seznámili, město Kdyně se stalo jednou ze zastávek na Svatojakubské cestě. Ta patří už tisíce let mezi nejvýznamnější poutní cesty v Evropě a vede až do Španělska, do města Santiago de Compostela.

Snoubenci, Jana a Vladimír, započali tuto cestu v Praze dne 5. 2. 2007 jako svoji „předsvatební“. Jejich cílem je opravdu dojít až na konec trasy, jak se s nadsázkou praví „až na konec světa“. Ovšem trasu si rozdělí na více etap, další cesta je čeká na podzim a pak zase příští rok v létě. Budu jim za naše město moc držet palce a nejen těmto dvěma turistům, ale i dalším, kteří na své pouti neminou naše infocentrum.

Nový most u Eschlkamu

otevření mostu
Při slavnostním otevření mostu pozdravil všechny hosty starosta Eschlkamu Josef Kammermeier.

Bezpečnost provozu, cyklistů i chodců zajistili v Německu, v těsné blízkosti našich hranic, v Grossaignu u Eschlkamu.

Rekonstrukce mostu, která přišla na čtyři miliony eur, odstranila nebezpečné zúžení a vytvořila dostatečný prostor i pro pěší a cyklisty s celkovou šířkou téměř devět metrů. Ještě před začátkem zimy byly dokončeny povrchové úpravy, letos se dodělalo zábradlí a finální terénní práce. Opravy mostu se staly velmi naléhavým úkolem města, především po otevření hranic, kdy se podstatně zvýšil provoz. Atraktivitu místa pro pěší navíc podtrhuje socha sv. Jakuba, který zde střeží poutníky na Svatojakubské cestě.

Sylva Heidlerová

V tisíciletých stopách světců

Mezi významné mezinárodní trasy se počítá také Svatojakubská cesta. Vede napříč celou Evropou a spojuje kostely zasvěcené sv. Jakubovi, ale i jiná významná místa duchovního charakteru, končí v severozápadním Španělsku. Brzy by měla být vyplněna další mezera v její síti.

Francká společnost sv. Jakuba stezku před dvěma lety oživila a vysvětila až k česko-bavorskému přechodu Všeruby na Domažlicku. Na poslední hraniční značení by měl nyní navázat směr přes Plzeňský kraj.

Svatojakubská cesta symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba, jednoho z dvanácti Ježíšových apoštolů, takřka před dvěma tisíci lety z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. Tento světec, jenž se stal patronem poutníků, byl na příkaz krále Heroda uvězněn a sťat mečem. Jeho mrtvé tělo bylo údajně po moři dopraveno na území dnešního Španělska a pohřbeno v Santiagu de Compostela.

Právě nyní se chystá další větev Svatojakubské cesty vedoucí od česko-německých hranic Všerubským průsmykem přes Kdyni, Klatovy, historicky významný Nepomuk až do Kasejovic. Odtud by měla pokračovat dále na Příbram a do Prahy. Celková délka Svatojakubské cesty z hraničního přechodu Všeruby/Eschlkam až do španělského Santiaga činí 2 825 kilometrů, nově připravovaná trasa měří 78 kilometrů. Vzniká v rámci projektu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a jehož nositelem je město Kdyně ve spolupráci s firmou AgAkcent. Zároveň vydají informační letáky v českém a německém jazyce s podrobným popisem Svatojakubské cesty.

Různých variant prastaré poutní cesty pomalu přibývá, s jejich postupným vyznačováním se také čím dál více oživuje církevní turistika.

Hojně se pořádají pěší dálkové pochody organizované především mladými lidmi. Poutníci se vydávají buď jen po části trasy, nebo až k apoštolově hrobu. Někdy značení navazuje na jiné tisícileté stopy. To se stalo také v tomto případě, kdy úsek z Příbrami až do Prahy, splyne se stezkou sv. Vintíře, nejstaršího šumavského světce.

Orientaci turistů ulehčí značení. Svatojakubská trasa je v celém svém průběhu vedena standardní značkou, kterou je stylizovaná žlutá mušle na modrém podkladě, přičemž srdce Jakubské mušle ukazuje směr. Poutníci kráčející po Vintířově stezce se orientují podle černé motyky na žlutém pozadí.

Sylva Heidlerová

Kdyně se stane centrem Svatojakubské cesty

foto ze schůzky
Další schůzku si spolek přátel pro Svatojakubskou cestu dohodl v lednu, v prostorách brněnského veletrhu cestovního ruchu. Zleva Jan Havelka a František Moser, oba z vedení Klubu Českých turistů a Tomáš Horník z Liberecka.

„Je to pro mě nečekaný a o to vzácnější vánoční dárek,“ uvedl na prvním setkání přátel Svatojakubské cesty zakladatel bavorsko-české větve, Němec Hans J. Kolbinger, který o svém pěším putování na toto téma letos dokonce vydal knihu. Na schůzce ve Kdyni se v polovině prosince sešli nadšenci pro jednu z nejznámějších poutních cest, kteří ji chtějí vést z polské Poznaně až do španělského cíle – Santiaga de Compostely. Sdružení pro tzv. Žitavskou Svatojakubskou cestu se nabídlo zpracovat typologii, která by vymezila zázemí podél cesty, to znamená určila pravidla ubytování, stravování, odpočinkových a kontaktních míst i správcovství cesty. Za správné značení převezme odpovědnost Klub českých turistů. „Značky o velikosti deset krát deset centimetrů umístíme pouze tam, kde dochází ke změně směru. Množství znaků totiž rozmělňuje i znevažuje pozornost,“ plánuje předseda jejich plzeňské organizace Václav Zykmund.

Přítomní, mezi nimiž byli i zástupci obou zainteresovaných zemí, se pak usnesli, pověřit Kdyni koordinačním střediskem pro rozvoj polsko-česko-německé Svatojakubské cesty přes Prahu, Rožmitál, Spálené Poříčí, Kasejovice, Nepomuk, Plánici, Klatovy, Kdyni, Všeruby a dále směr jihozápad k Bodamskému jezeru až do Španělska. „To by měla být klasická cesta v tisíciletých stopách světce Jakuba. Všechny jiné trasy pak snižují její hodnotu,“ myslí si zástupce turistů František Moser. Kdyně už nedávno vydala česko-německou skládačku s popisem výše uvedených míst v Plzeňském kraji, umístila do jejich center informační tabule a připravuje společné internetové stránky. Účast na nich nabízí i dalším městům v našem regionu, například Hostouni a Bělé nad Radbuzou.

Kdyně se stala střediskem nejen zásluhou své prvotní iniciativy, ale také díky strategické poloze u Všerubského průsmyku. Firma AgAkcent, která v tomto směru Kdyni zastupuje, by chtěla zjara připravit společnou cestu všech účastníků k Jakubově hrobu. Ta by mohla být dalším cenným zdrojem inspirace zajímavého nápadu.

„Naším cílem je přivést na Kdyňsko turisty, a právě Svatojakubská cesta by mohla být dobrým základním kamenem a lákadlem, proč by sem měli lidé začít jezdit. Od této ve světě už vyzkoušené myšlenky by se pak mohly odvíjet další podnikatelské aktivity pro tuto oblast,“ shrnula Sylva Heidlerová ze zmíněné firmy.

Sylva Heidlerová