Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Česká republika

Jižní větev Svatojakubské cesty

Už při návrhu trasy nové Východobavorské Svatojakubské cesty z českých hranic přes Regensburg (Řezno) a Eichstätt do Donauwörthu bylo jasné, že její přirozené prodloužení na severovýchod směřuje ku Praze. Taktéž z historického hlediska není nejmenších pochyb o těsných a rozsáhlých vazbách mezi Prahou a Regensburgem. Misie západního křesťanstva přišla do Čech právě z Regensburgu a k založení samostatného biskupství pražského roku 973 nedal souhlas nikdo méně významný, nežli tehdejší regensburgský biskup sv. Wolfgang. Kromě toho vedla přinejmenším do 14. stol. nejdůležitější obchodní cesta z Prahy právě přes Regensburg a i samotný vzhled obou měst vykazuje řadu podobností. Karlův most přes Vltavu je pro Prahu dominantou podobného významu, jako jeho asi o dvěstě let starší regensburgský bratránek Kamenný most přes Dunaj.

Pokračování a další informace…

Severní větev Svatojakubské cesty

Severní větev Svatojakubské cesty v České republice vychází ze Zbraslavi u Prahy a vede do Železné, kde u Parku smíření přechází česko-německou hranici a napojuje se na trasu do Norimberka.

Pokračování a další informace…

Česká republika – Plzeňský kraj