.:: CZ > Úvod ::.
Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Úvod

Svatojakubská cesta patří už tisíce let vedle cesty do Říma a Jeruzaléma mezi nejvýznamnější poutní cesty v Evropě. Proto ji v roce 1987 vyhlásila Evropská rada první Evropskou kulturní cestou a UNESCO ji v roce 1993 zařadilo do svého seznamu světového kulturního dědictví.

Svatojakubská cesta symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba takřka před 2 000 lety z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. Tento světec, jenž se stal patronem poutníků, byl v roce 44 po Kr. uvězněn a sťat mečem. Podle legendy bylo jeho tělo převezeno do země, kde působil jako misionář, a pohřbeno v nejzápadnějším cípu poloostrova, na místě, kde dnes stojí město Santiago de Compostela.

Bezpočet různých variant Svatojakubské cesty vede celou Evropou do Santiaga de Compostela. Spojuje kostely zasvěcené sv. Jakubovi, ale i jiná významná místa duchovního charakteru. V posledních 30 letech se stále více turistů a poutníků z celého světa vydává na Svatojakubskou cestu.