.:: CZ > Legendy ::.
Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Legendy

Legend, vysvětlujících, jak se z Jeruzaléma po Ježíšově smrti dostal svatý Jakub až na Iberijský poloostrov, je několik. Podle jedné z nich se vydal hlásat evangelium pryč z Palestiny a došel až do dnešního Španělska. Tam měl okolo roku 40 zjevení Panny Marie, která mu řekla, aby se vrátil zpět do Jeruzaléma. Jakub se skutečně vrátil a roku 44 tam zemřel mučednickou smrtí dle rozkazu Heroda Agrippy. Jeho tělo naložili jeho učedníci na loďku a pustili na moře, aby nebylo zneuctěno. Andělé pak vedli loďku celým Středozemním mořem a vlny ji vyplavily na španělském pobřeží. Tam tělo našli jeho španělští učedníci a pochovali jej na místě, kde dnes stojí Santiago. Jeho údajné ostatky byly objeveny při stavbě kostela v dnešním Santiagu de Compostela. Podle pozdější legendy se sv. Jakub zázračně objevil během bitvy u Clavija, aby proti Maurům bojoval za křesťanství. Proto je také někdy nazýván jako Matamoros (Maurobijec).

Svatojakubská mušle

Symbolem poutníků je Svatojakubská mušle. Původ mušle pochází z legendy, podle které portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde stála loď, která přivezla sv. Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu viděli, že jeho tělo bylo zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. Existují i další legendy, které se váží ke Svatojakubské mušli. Všechny mají v podstatě stejnou předlohu příběhu, totiž sv. Jakubem zázračně zachráněné lidi.