Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Praktické rady

Před odcestováním

Před cestou je nutné si opatřit poutnický průkaz (Credencial del Peregrino), do kterého dostávají poutníci každý den v poutnických ubytovnách a v nejvýznamnějších místech podél Svatojakubské cesty razítko – doklad toho, kam došel. Všichni poutníci jsou pečlivě evidováni. Na konci pouti obdrží poutník dekret o tom, že pouť absolvoval. V poutnickém průkazu jsou informace o etapách, vzdálenostech, ubytovnách, atd. Průkaz vás opravňuje k využívání ubytoven zvaných „Albergue“ nebo „Refugio“, někdy na ně můžete dostat slevu na dopravu ze Santiaga de Compostela. Je dobré se průkazem prokazovat při jakýchkoli nepříjemnostech. Pokud však chcete před svojí poutí mít více informací o cestě, vyplatí se koupit si některý z průvodců po Svatojakubské cestě. Na cestu je možné se vydat i z České Republiky.

Na cestu s sebou by si každý měl sbalit: dobrou obuv, ochranu před deštěm a větrem, pohodlný a dostatečně velký batoh (měl by vážit 10–15 % tělesné váhy), oblečení na oba teplotní extrémy, spacák, platný identifikační průkaz (občanský průkaz, pas), toaletní potřeby, osobní léky, kapesní nůž, provaz (šňůra na prádlo), spínací špendlíky (kolíky na prádlo), lístek se zdravotními údaji do peněženky (poslední očkování, krevní skupina, číslo svého doktora, kartičku pojišťovny), první pomoc, mapy, platební prostředky (hotovost, platební karty), případně i mobilní telefon.

Na cestě

Během své pouti musí poutníci získat do svého průkazu minimálně jedno razítko denně s datumem. Razítka je možné získat v ubytovnách, na farách a v dalších místech na Svatojakubské cestě. Poutníci mohou na cestě nocovat v poutnických ubytovnách. Za noclech se platí dobrovolný příspěvek na údržbu a opravy, aby ubytovna mohla posloužit i dalším poutníkům. Za poutníka je považován ten, který se z více či méně křesťanských důvodů vydá pěšky, na kole nebo na koni do Santiaga de Compostela. Poutníci se vydávají na pouť k hrobu apoštola Jakuba pod katedrálou v Santiagu de Compostela. K získání dekretu o absolvování pouti musí poutníci ujít minimálně posledních 100 km pěšky nebo ujet na koni nebo posledních 200 km ujet na kole. Ostatní poutníky poznáte kromě toho, že jdou po stejné cestě jako vy, někdy i podle toho, že mají na baťohu mušli a v ruce hůl. Sami si můžete některý z těchto artefaktů pro větší přehlednost pořídit. Důležité je vědět, že Španělsky se poutník řekne „peregrino“ a pro poutní cestu slouží název „Camino“ – čtěte „Kamino“. I když neumíte španělsky, stačí říct „camino“ a každý vám ukáže cestu. Cesta je značena žlutými šipkami a symboly mušle. Na cestě jsou také milníky – sloupky se znakem mušle, na kterých je od 100km uváděna i kilometráž do cíle. Evropská Unie nechala na důležitých rozcestích vystavět označení. Tam, kde je cesta nejasná, určitě najdete nějaké znamení, které vám napoví. Značení je opravdu dobré, takže zabloudit je celkem nemožné.

V Santiagu de Compostela

V kanceláři pro poutníky v Santiagu de Compostela získají poutníci poslední razítko do svého průkazu. Pokud poutníci vykonali cestu z křesťanských důvodů a urazili posledních 100 km pěšky nebo na koni nebo ujeli posledních 200 km na kole, mohou získat Compostela, oficiální dekret katedrály. V katedrále se denně od 12:00 koná „Poutní mše“. Během mše jsou poutníci srdečně přivítáni, jmenováni a společně se zemí původu a výchozím místem vyvoláni. V katedrále by poutníci měli nejprve navštívit hrob sv. Jakuba. Pokud chce člověk dodržet tradici, musí obejmout sochu sv. Jakuba a položit ruku na bránu „Pórtico de la Gloria“.

Bueno camino!