Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Camino Francés (Francouzská cesta)

kresba cesty

Svatojakubská mušle a žlutá šipka jsou typickým ukazatelem cesty.

Camino Francéz, klasická Svatojakubská cesta z Pyrenejí do Santiaga, vznikla v 11. století. V knize Historia Silense je zpráva z roku 1118, že Král Sancho III. Garcés z navarry (1004–1035) vytvořil předpoklady pro vznik cesty mezi Pyrenejemi a Nájerem. První zmínka o významné severošpanělské dopravní ose, která spojovala královská města Jaca (huesca), Pamplona (Navarra), Burgos a León pochází z roku 1047. V zakládaví listině útulku pro poutníky v Arconadě (u Villalcazar de Sirga) se píše o poutnících do Říma a do Santiaga, kteří využívali cestu vedoucí kolem útulku.

Od 11. století se snažili panovníci všech křesťanských říší v severním Španělsku přilákat poskytnutím různými privilegii osadníky z Francie, aby podél Camino Francés vznikala osídlení. Označení Camino Francés, poprvé doloženo ve 12. století v Astorze, je odvozeno od těchto osadníků. Přibližně od roku 1050 králové, knížata, duchovní, mnichové a rytíři zakládali útulky pro poutníky. Kolem roku 1130 byly útulky pro poutníky podél cesty každých cca. 15 kilometrů. Od 14. století byla charitativní infrastruktura dále zahuštěna menšími ubytovnami, které zakládali soukromníci nebo bratrstva.

Camino Francés začíná průsmykem v Pyrenejích u Rocesvallesu. Cesta vede přes Pamplonu do Punte la Reina, odkud poutníci pokračují dále přes Estellu, Monjardín, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado, San Juan de Ortega do Burgosu. Po opuštění Burgosu projdou poutníci Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún a dojdou do Leónu.Z Leónu se jde dále přes Puente de Orbigo, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, O Cebreiro, Sarria, Portomarín, Palas de Rei a Arzúa, až poutníci dorazí do Santiaga de Compostela.

Podél Camino Francés vzniklo v 11. a 12. století mnoho kostelů k poctě apoštola Jakuba. I proto je Camino Francés část Svatojakubské cety s největší hustotou kulturních památek. Stále můžete ve vesnicích podél cesty vidět „Calle del Camino“ (poutní ulice) nebo „Iglesia de Santiago“ (kostely zasvěcené sv. Jakubovi), které odkazují na to, kudy cesta vedla ve středověku.

Celková délka Camino Francés je 791 km. Cesta je také známá jako španělská dálková turistická cesta GR 65.

Kancelář Přátel Svatojakubské cesty - Saint Jean Pied de Port

1. etapa: St. Jean–Pied–de–Port–Roncesvalles

Nejprve vede cesta 6 km po asvaltové cestě poměrně strmě nahoru do obce Huntto. Další cesta nahoru a dolů Pyrenejemi je také poměrně strmá a obtížná, takže jednou z možností je přenocovat již v Hunnto, kde se nachází poutnická ubytovna. Cesta do Roncesvalles vede nejprve po asfaltové cestě a pak po pěkných horských stezkách přes Pyreneje. Vyplatí se malá zacházka do průsmyku Ibañeta, odkud se nabízí fantastický výhled na Roncesvalles, místo, v jehož blízkosti našel v boji smrt hrdina Písně o Rolandovi


2. etapa: Roncesvalles–Zubiri

Roncesvalles

Roncesvalles je jedním z nejsymboličtějších mist podél Svatojakubskék cesty; kromě toho, že je zde začátek navarrské části cesty, je místo teké ponořené do hitorie. V této nádherné vesnici stojí Královský kolegiátní kostel (La Real Colegiata), postavený v roce 1219 na příkaz Sancha Silného, vítěze bitvy u Las Navas de Tolosa. V kapitule opatství se nachází královská hrobka. A pár metrů dál podél cesty se nacází poutní kříž ze 14. století. Dalším důvodem proč si místo zapamatovat, je fakt, že se mezi poutníky, věřícími i nevěřícími, stalo tradicí zúčastnit se poutní mše večer předtím, než se vydají na svá dobrodružství podél Svatojakubské cesty.

kaple sv. Jakuba - Roncesvalles

Prvním městem na cestě je Buryuete, známý svými masivmími statky v pyrenejském stylu. Dalším místem je Espinal, typická pyrenejská vesnice, založená navarrským králem Teobadem II. v roce 1269. Předtím než poutníci dojdou do dalšího města, projdou horským průsmykem Alto de Menkiritz, kde je kamenná destička s nápisem „Zde se můžete pomodlit Salve Regina k naší paně z Roncesvallesu“. Pak cesta pokračuje do Viscarretu, kde původně byl útulek pro poutníky. Cesta vede dál do Lintzoainu, místa známého nádherným románským kostelem zasvěceným Sv. Saturninovi, a do horského průsmyku Erro, známého jediněčnou krajinou a nádhernými výhledy z jeho nejvyššího bodu. Průsmykem Erro dojdou poutníci k „Los Pasos de Roldán“ (stopy Rolanda) – obrovskému kameni, který podle legendy znázorňuje velikost Rolandovi šlépěje. Cesta vede dál dolů do Venta de Caminante. První etapa končí v Zubiri, městě do kterého se přichází přes gotický most La Rabia, který podle tradie může vyléčit zvířata od vztekliny, pokud projdou třikrát kolem středního pilíře mostu.


most v Zubiri

3. etapa: Zubiri–Pamplona

ZeZubiri cesta pokračuje přes Iiárraz and Esquízoz do Larrasoañy. Zde působí "Sociedad de Amigos del Camino" (Společnost přátel cesty), kde poutníci mohou získat jakékoli informace, které potřebuje.

Pak cesta pokračueje doAquerrety, s kostelem proměny (Iglesia de la Transfiguración) a do Zuriáinu, kde se tyčí chrám San Millán. Potom cesta v Irozu po románském mostě překročí řeku Arga a dovede pouníky do vesnice Zabaldica, kde je v kostele Sv. Estebana obrázek Santiaga.

Cesta pokračuje do města Arleta s kostelem Sv. Marie s moderním znázorněním Santiaga. Další vesnicí na cestě je Trinidad de Arre, kde byl ve 14. století útulek, patřící k útulku v Roncesvallesu. Předtím než cesta dorazí na konec etapy v Pamploně vede přes vesnice Villava a Burlanda.


kostel San Nikolas - Pamplona

4. etapa: Pamplona–Puente la Reina

Pamplona je významné středověké město s gotickoou katedrálou ze 14. století, ve které se ve středověku každý den podávalo jídlo poutníkům. .

V Pamploně také najdete klášter Santo Domingo (16. století) hostí historické obrazy, opevněné kostely San Cernin (14. stoeltí) a San Nicolás (13. století), oba postavené v gotickém stylu.

Třetí etapa začíná v Pamploně a vede přes Cizur Menor, kde můžete objevit zříceniny útulku pro poutníky, kostel Encomienda de San Juan de Jerusalén 12. století a románské chrámy San Emeterio a San Celedonio. Cesta pokračuje do města Zariegui, kde jsou zbytky dlážděné Svatojakubské cesty do Alto del Perdón. Pak cesta prochází přes vesnice Uterga, Muruzábal a Obanos s malou kaplí San Salvador do Punte la Reina. Toto místo se jmenuje po mostu postaveném v 11. století doñou Mayor de Navarra pro poutníky.


Puente la Reina

5. etapa: Puente la Reina–Estella

V Puente la Reina stojí kostel kříže (Iglesia del Crucifijo), který byl postaven členy Řádu templářů. Také si můžete prohlédnout kostel Santiaga z 12. století, který stojí v ulici Calle Mayor a ve kterém jsou umístěny mnohobarevné skulptury apoštola Santiaga, které se nacházejí podél cesty.

Cesta opouští město po mostě Puente de los Peregrinos, středověkému klenotu pocházejícímu z 11. století, a míří do Mañera, kde je k vidění renesanční chrámová loď a turisté mohou navštívit farní kostel San Pedro z 18. století. Cesta pokračuje do Cirauqui, typickému středověkému městečku, kterým vede románská cesta a ve kterém je kostel San Román ze 16. století. V kostele jsou suvenýry od poutníků, kteří zde prošli. Další památkou je chrám Santa Catalina postavený ve 13. století. Svatojakubská cesta pokračuje do Lorcy, kde se nachází úžasné pomalované domy a románský kostel El Salvador postavený ve 12. století. Poté co opustíte tuto vesnici dojdete do Villatuerty s románským farním kostelem z 12. století, malou kaplí San Miguel z 11. století a románským mostem. Ni závěr cesta dovede poutníky do Estelly. Tato vznešená vesnice založená v roce 1909 navarrským králem Sancho Ramírezem je domovem řady vzácných klenotů.


most - Estella

6. etapa: Estella–Los Arcos

Estella, běžně známá jako malé Toledo, nabízí řadu středověkých klenotů: kostel San Pedro de la Rúa z 12. století, jehož částí je nádherný klášter, kostel San Miguel z 12. stoeletí s pozdně románskou fasádou, kostel Santo Sepulcro z 12. století, ve kterém jsou také nádherné románské fasády, kostel San Juan Baustista z 12. století, kostel San Pedro de Lizarra v gotickém stylu a Palác králů z 12. století.

Po návštěvě středověké vesnice se opět vydáte na cestu, která poutníky dovede do místa Ayegui, ve kterém stojí klášter Irache pocházející z dob Visigotů. Návštěvníci této svatyně budou potěšeni fantánou, ze které teče víno. Ale klášter není jedinou památkou ve vesnici. Poutníci se mohou zastavit u farního kostela San martín z 12. století a ochutnat místní víno v Muzeu vína. Cesta pokračuje do Azquety, kde stojí středověká fontána a do Villamayor de Monjardín s kostelem San Andrés z 12. století. Ve vesnici jsou také vinné sklepy Castillo de Monjardín. Na závěr vede cesta přes Urbiolu do Los Acros.

7. etapa: Los Arcos–Logroño

Před tím než se poutníci vydají na další etapu mířící do Logroña, se mohou projít po ulici Calle Mayor v Los Acros, prohlédnout si fasády domů a erby, které je zdobí. Ve vesnici Los Acros mohou turisté navštívit také farní kostel Santa María ze 16. století, gotický klášter, gotické skulptury představující Pannu Marii a další památky.

Z Los Acros cesta vede do Sansolu s kostelem San Zoilo z 18. století. Pak cesta pokračuje do vesnice Torres del Río, kde se tyčí románský kostel, který ukazuje maurský vliv. Tento kostel je běžně známý jako „Linterna de los muertos" (lucerna smrti), protože legenda praví, že když zemřel poutník v nedalekém útulku, bylo zvykem rozvítit oheň v lucerně. Cesta postupuje dál do Viany, bývalého knížectví založeného v 15. století Carlos III. Jsou zde k vidění renesanční fasády kostela Santa maría postaveného v 16. až 18. stoeltí. Poutníci také mohou vidět ruiny kostela San Pedro. Z viany cesta vede přes Navarru do La Riojy. Přes strý kamenný most dovede cesta poutníky do Logroña.


katedrála Santa María de la Redonda - Logrono

8. etapa: Logroño–Nájera

V Logroñu mají poutníci možnost navštívit město, jehož stará čtvrť má stále atmosféru středověkého městečka. Rúa Vieja, nejstrší ulice ve městě, a ulice Calle Mayor jsou cesty, které využívají poutníci při průchodu městem. Cestou mohou navštívit kostel Santiago el Real, ve kterém jsou obrazy ze 17. století znázorňující apoštolovo zjevení v Claviju; kostel Santa María del Palacio, ve kterém jsou umístěny oltářní obrazy z 16. století, kostel

San Bartolomé postavený v gotickém stylu a katedrálu Santa María la Redonda, gotický chrám. Turisté opouštějí město branou Camino a pokračují v cestě do Navarrete. U Navarrete jsou zbytky útulku pro potníky

San Juan de Acre’s, který ve středověku postavil María Ramírez. Cesta vede přes město podél středověké ulice Calle Mayor, která je zachována v původním stavu. Asunciónův kostel na Calle Mayor pochází ze 16. století. Cesta pak vede okolo hřbitova do slavného města Najéra, rodiště králů a dvoru království Pamplona–Najéra v období vlády krále Dona Garcíi. Toto královské město se stalo zastávkou Svatojakubské cesty v roce 1030, kdy se král Sancho el Grande rozhodl změnit trasu cesty. O několik let později zde jeho syn García IV postavil klášter Santa María la Real s útulkem pro poutníky. Tím ovlivnil charakter města jako putní místo. Součástí kláštera, gotického chrámu postaveného na ruinách kláštera z 15. století, je klášter a hrobky Doñy Blancy a Diega Lópeze de Haro, mausoleum králů a el Coro, mistrovský kousek své doby.


klášter Santa María la Real - Nájera

9. etapa: Nájera–Santo Domingo de la Calzada

Z města najéra vede Svatojakubská cesta do Azofry, vesnice kde kdysi stával útulek pro poutníky a kostel využívyný jako hrobka pro poutníky. Dále vede cesta do obcí Cirueña a Hervias. Nakonec dojde cesta do Santo Domingo de la Calzada, jendé z nejdůležitějších etap cesty. Cesta vede podél centra města, které se jmenuje po mnichovi, později svatém, který zasvětil většinu života zlepšení podmínek na cestě. On sám postavil most Oja a cestu mezi jeho městem a Redecillou. Je mu přisuzováno mnoho legend, nejpopulárnější je běžně známá jako legenda o kohoutovi a slepici. Santo Domingo de la Calzada se stalo městem v roce 1134 dekretem vydaným králem Alfonsem XI. Stojí zde katedrála, velkolepá stavba, která se začala stvět ve 12. století a byla dokončena v období gotiky. Ve městě je také noclehárna, kterou založil Snato Domingo a která byla přestavěná ve 14. století. Dnes noclehárna slouží jako hotel.


Santo Domingo de la Calzada

10. etapa: Santo Domingo de la Calzada–Belorado

Během této etapy opouští poutníci provincii Rioja a vstupují do provincie Burgos. Z Santo Domingo de la Calzada cesta pokračuje do Grañónu. Na jeho okraji je k vidění Cruz de los Valientes (Kříž statečnosti). Grañón je typickým poutním městem s dlouhou hlavní ulicí s farním kostelem San Juan Bautista’s. Cesta dále vede do Redecilla del Camino, obce která se rozkládá na obou stranách Svatojakubské cesty. Ve středověku zde byli tři centra pomáhající poutníkům. Poutníci se mohou pomodlit v kostele Virgen de la Calle postaveném ve 14. století a v 17. a 18. století přestavěném. Další památkou ve městě je útulek pro poutníky San Lázaro. Poté, co cesta opustí Redecillu, vede do Castidelgado, kde kdysi stával klášter a útulek pro poutníky, oba zasvěcené apoštolovy Santiagovi. Dnes zde můžete navštívit honsný dům hraběte Berberana, kostel San Pedro z 16. stoeltí a kapli Santa María. Další vesnicí na Svatojakubské cestě je Viloria, kde se v roce 1019 narodil Santo Domingo. Křtitelnice, kde byl pokřtěn je stále k vidění ve farním kosteleNuestra Señora de la Asunción.Odtud vede cesta přes Villamayor del Río do Belorada.


Belorado

11. etapa: Belorado–San Juan de Ortega

V Beloradu se mohou poutníci stejně jako jejich předchůdci napít vody ze středověké  kašny a pomodlit se v kapli Nuestra Señora de Belén. Dalšími památkami jsou farní kostel Santa María. Který byl postaven v 16 století na ruinách starověkého kostel Virgen de la Capilla, kostel San Pedro ze 17. století a opatstv íVirgen Bretonera.

Po přechodu přes most Cato dojdete do města Tosantos, jemuž dominuje kaple Virgen de la Peña obklopená starověkými jeskyněmi. Pak cesta pokračuje do Villambisty s farním kostelem a kaplí San Roque. Pak cesta směřuje do Espinosa del Camino. Zde jsou k vidění ruiny opatství San Felixe, založeném v 9. století, kde se nachází hrobka St. Felixe a hraběte Diega parcelos, slavného muže, který se postaral o znovuobydlení Burgosu. Pak poutníci dorazí do Villafranca Montes de Oca, města plného historie, kde stojí ruiny útulku pro poutníky San Antonio Abad, založeného roku 1830 královnou Juanou. Na místě katedrály, která byla zničena muslimy, byl v 18. století postaven kostel Santiago. Cesta pokračuje přes Valdefuentes do San Juan de Ortega. V kostele San Juan je hrobka Sv. Juana, který město založil, a gotický baldychýn znázorňující zázračné scény z jeho života.

12. etapa: San Juan de Ortega–Burgos

Z San Juan de Ortega směřuje cesta do Agés a vede kolem kaple Nuestra Señora del Rebollar (18. století). VAgés, kde bývaly železné doly, se potníci mohou pomodlit v farním kostele ze 16. stoeltí. Cesta pak opuští vesnici po románském mostě a míří do Atapuercy, světoznámému pro svůj prehistorický původ. Zd emůžete navštívit farní kostel San Martín z 16. století. Cesta pokračuje přes Cardenuelu, kde stojí farní kostel s románskou fasádou, Orbaneju a Villafríu do Gamonalu, který býval biskupským sídlem předtím než bylo přemístěno do Burgosu. Výzanmnou památkou je kostel

Nuestra Señora La Real y antigua (14. století) s příčnou lodí ze 16. století. Na závěr cesta dovede poutníky do Burgosu, města, které bylo vždy spojeno s poutěmi do Santiaga. V historii zde bylo celkem 53 útulků pro poutníky. Místní katedrála je jednou z nejvýznamějších katedrál ve Španělsku. Katedrála však není jedinou památkou v Burgosu, neboť město je jich plné: kostel San Nicolas Church, maurská brána ze 14. století, klášter Huelgas Reales, útulek pro poutníky El Rey z 12. století a farní kostel San Lesmes.


katedrála v Burgosu

13. etapa: Burgos–Hontanas

Z Burgosu vede cesta přes Villalvia do Tarjadosu, pradávné předkřesťanské vesnici kde kdysi býval útulek pro poutníky u kostela San Juan. Můžete zde navštívit farní kostel La Asuncion a klášter Convento de los PP. Paúles.Cesta pokračuje dál směrem do Rabé de las Calzadas, kde je k vidění farní kostel Santa Marina s bránou ze 13. století. Pak poutníci dorazí do Hornillos del Campo. Městu, ve kterém stojí také benediktýnský klášter, poutnický útulek San Lazaro a dva středověké mosty, dominuje kostel se třemi hlavními loděmi. Konec etapy je v Hontanasu, ve kterém se nachází farní kostel Nuestra Señora de la Concepción, poblíž kláštera San Antón – s gotickým kostelem z 14 století – založeného Alfonsem VII. v roce 1146. Podle legendy mniši léčili poutníky trpící „ohněm vs. Antonína“ (fuego de San Antón) – nemoc podobná lepře – odříznutím postižené části.

14. etapa: Hontanas–Frómista

Svatojakubská cesta poutníky dovede nejprve do San Antónu, kde jsou ruiny Antoniánského klášteru. Cesta pak pokračujej do Castrojerizu, keltského města kde se poutníci mohou pomodlit v kostle Santa María del Manzano s dřevěným barvným obrazem Panny Marie. Také mohou navštívit farní kostel Santo Domingo s muzeem, gotický kostel San Juan, pozůstatky hradu ze 14. století a zdi z románského období. Po opuštění vesnice vede Svatojakubská cesta v Itero de la Vega do provencie Palencia. Kostel San Pedro byl postavený v 16. stoeltí na základech původního kostela z 12. století. V kapli Piedad, která pochází z 13. století, jsou sošky apoštola Santiaga. V eměstě je tolik památek, že obec otevřela noclehárnu pro poutníky, kteří by zde chtěli strávit noc. Cesta vede dál do Boadilla del Camino, kde biskup Antonio de Rojas založil v 16. stoeltí jeho první útulek pro poutníky. Uvnitř kostela Asunción, rovněž ze 16. století, jsou renesanční oltářní malby od Juana de Villoldo a románská křtitelnice. Na konec dojdou poutníci do Frómisty, kde je mnoho památek, což odráží význam této zastávky na poutní cestě. Z původních útulků pro poutníky zbyl dnes jediný Palmeros, který slouží jako hostel. V románském kostele San Martín, který byl založen Doñou Mayor a byl součástí benediktýnkého kláštera, se nacházejí zajímavé skulptury. Renesanční kostel San Pedro a kostel Santa María del Castillo stojí také za návštěvu.


kostel San Martín - Frómista

15. etapa: Frómista–Carrión de los Condes

Z Frómisty vede cesta do Población de Campos, kde stojí malé kaple San Miguel and Socorro, obě z 12. století a gotický farní kostel magdalena. Pak cesta vede přes vesniceVillovieco, Revenga de Campos s kostelem San Lorenzo, ve kterém jsou sošky svatých a Villarmentero de Campos s kostelem San Martín doVillalcázar de Sirga. Ve městěstojí kostel Santa María la Blanca ze 13. století s kaplí zasvěcěné apoštolovi Santiago. Cesta končí v Carrión de los Condes, významném středověkém městě, ve kterém mělo dvůr mnoho králů a královen a které bylo rodištěm mnoha významných osobností. Mezi další památky ve městě patří opatství Santa Clara, románský kostel Santa María del Camino a klášter Zoilo.


Carrion de los Condes

16. etapa: Carrión de los Condes–Calzadilla de la Cueza

Z Carrión de los Condespoutníci pokračují do Quintanilla de la Cueza, kde se nacházejí zbytky pozdně římského města ze 3.–4. století. Ve farním kostele Asunción jsou sochy San Antón and Santa Catalina, obě ze 16. století. Cesta pokračuje do Calzadilla de la Cueza, města kudy vedla ŕímská silnice. Před městem stojí osamocená věž, která byla ve středověku pro poutníky majákem. Ve městě stojí farní kostel San Martín.

17. etapa: Calzadilla de la Cueza–Sahagún

Tato etapa dovede poutníky do Leónu, do významného města na Svatojakubské cestě plné, města plného historie a umění. Avšak než dijdete do tohoto regionu, musíte projít několika vesnicemi v provincii Palencia – Santa María de las Tiendas, kde stojí venkovské sídlo postavené na ruinách útulku pro poutníky z 11.–12. století; Legidos, vesnicí darované kostelu Compostela Doñou Urraca; Terradillos de los Templarios, vesnici která patřila templářům a San Nicolás del Real Camino. Cesta opustí Palencii a vstoupí do provincie León v Sahagúnu. Toto historické město se stalo významným místem díky Svatojakubské cestě. Vyrostlo v důležité město s trhy a tržnicemi, kde je možno koupit různé produkty. Podobně vzrůstalo i románské umění. Poutníci mohou navštívit ruiny jednoho z nejvýznamějších klášterů na severu poloostrova. Jsou zde i další památky, např.: románské kostely San Tirso and San Lorenzo z 12. a 13. století, kaplička Panny Marie del Puente a klášter San Facundo. Benediktinksý klášter byl postavený ve 12. století, dnes se v něm nachází muzeum ukazující významná umělecká díla ze Sahagúnu a okolí. V kláštře se rovněž nachází sarkofág s ostatky krále Alfonasa VI. A jeho žen.


kostel San Lorenzo - Sahagún

18. etapa: Sahagún–Reliegos

Ze Sahagúnu vede cesta do Calzada del Coto, kde se trasa rozděluje, Královská francouzská cesta vede přes El Burgo Renero a cesta Hermanillo vede po antické římské Calzada Trajana, a opět se sbíhá v Mansille. Poutníci putující po Královské francouzské cestě nejprve dojdou do Bercianos del Real Camino, kde stojí kostel El Salvador. Pak cesta pokračuje do vesnice El Burgo Ranero a do vesnice Reliegos, která je znímá svými podzemními vynnými sklepy.

19. etapa: Reliegos–León

Během této etapy poutníci uvidí některé z nejvýznamějších španělských památek z římské doby. Cesta vede přes Mansilla de las Mulas, vesnici s opevněním a věžemi, která byla znovu osídlená Fernandem II. v roce 1181. Ve vesnici je kostel San Martín ze 13. století zrestaurovaný v roce 1989, kostel Santa Maríaz 18. století postavený na místě bývalého chrámu, klášter San Agustín z 16. století a poustevna Panny Marie de Gracia. Z vesnice vede kamenný most přes řeku Esla a cesta pokračuje dál směrem na Villamoros. Pak následuje vesnice Puente Villarente, do které se dá vejít po mostě dvaceti očí. Svatojakubská cest apokračuje do Arcahueja a Valdelafuente. Cesta pak klesá z kopce Portillo do Leónu. León shromažďuje několik nejvýznamějších španělských historicko-uměleckých památek jako je katdrála, gotický klenot a mistrovské dílo architektury. Budova byla vystvěna v 13. a 14. století a v minulém století byla zrekonstruována. Mimo katedrálay se zde dále nachází románská basilica San Isidoro, ve kterém se nachází hrobka San Isidoro de Seville, a klášter San Marcos. Dalšími významnými stavbami jsou kostel Santa Ana, postavený Doña Urraca ve 12. století, palác Palacio de los Guzmanes z 16. století, románský kostel Santa María del Mercado, klášter de la Concepción a Casa Boteines, navržený Gaudím naa konci 19. století. V Leónu je také zachovalé románské opevnění, které chránilo město.


katedrála v Leónu

20. etapa: León–Villadangos del Páramo

Poutníci opustí León a pokračují v jejich cestě směrem na Trobajo del Camino s kapličkou zasvěcenou apoštolovi Mártirovi(mučedníkovi). Poutníci pak dorazí do La Virgen del Camino, kde se podle legendy pastýřovi v roce 1506 zjevila Panna Marie a požádala ho, aby postavil svatyni. Dnes zde jedna svatyně postavená v roce 1961 stojí. Dále cesta vede do Valverde de la Virgen, kde nezůstaly žádné stopy po staré středověké cestě. Další vesnicí kudy Svatojakubská cesta vede je San Miguel del Camino, kde byl ve 12. století útulek pro poutníky. Z tohoto místa cesta pokračuje do Villadangos del Páramo. Tato vesnice byla v roce 1111 místem bitvy mezi královnou Doñou Urraca z Leónu a jejím manželem, alfonsem I. Aragonským. Poutníci se mohou pomodlit ve farním kostele, ve kterém je obraz Apóstol Santiago z 18. století.

21. etapa: Villadongos del Páramo–Astorga

Trasa poutníky zavede nejprve do San Martín del Camino a pak vede dále do Hospital de Órbigo.V tomto městě, kde se v roce 1434 konaly známá rytířská klání pořádané Suerem de Quiñónez, který během nich vyzval mhoho evropských rytířů, stojí kostel San Juan postavený z milosrdných darů rytířů. Po opuštění vesnice cesta projde Santibáñez de Valdeiglesias a dovede poutníky do to San Justo de la Vega, kde stojí farní kostel s dřevěnými soškami ze 16. století. Etapa končí ve městě Astorga. Toto historické a náboženské měsro, Římany nazývané Astúrica, kdysi mívalo 25 útulků pro poutníky. Setkávají se zde Camino Francés a Camino de la Plata. Před městem se tyčí gotická katedrála z 15. století. Ve městě se také nachází plaác Episcopal neboli Gaudího palác, ve kterém je umístěno Museo de los Caminos, ve kterém jsou díla ze všech kostelů podél Svatojakubské cesty.


katedrála Santa María - Astorga

22. etapa: Astorga–Rabanal del Camino

Z Astorgy vede cesta do Valdeviejasu, kde stojí kostel San Verísimo ze 14. století, jehož retabulum je umístěné v Museo de los Caminos v Astorze . Cestou poutníci projdou kolem kapličky Ecce Homo. Cetsa pak projde přes Murias de Richivaldo do Castrillo de los Polvazares, města s význčným architektonickým dědictvím, kde stále přežívá atmosféra regionu Maragatería. Poutníci se pak vydají po cestě do Santa Catalina de Somoza. Nedaleko vesnice se tyčí pohoří Teleno, Římany zasvěcené Marsovi. Cesta poté pokračuje do El Ganso, kde v roce 1142 byly útulek pro poutníky a klášter. V kostele Santiago je kaple zasvěcená Kristovi poutníků. O několik kilometrů dál stojí La Furacona, zbytky Římského zlatého dolu. Na závěr cesta vede do Rabanal del Camino. Při příchodu do města poutníci uvidí velký dům, kde ve středověku býval útulek pro poutníky. Také se zde nachází dům zvaný Čtyři rohy, který prý poskytl úkryt Filipovi II. Poutníci se mohou pomodlit v kapličce San José nebo ve farním kostele.

23. etapa: Rabanal del Camino–Molinaseca

Cetsa pokračuje provincií León do Foncebadón , ve středověku významnému centru, které zpustlo. V 10. století se zde konal koncil a o století pozdějij zde poustevník Guacelmo založil noclehárnu pro poutníky. O několik kilometrů dál, po zdolání kopce, který Římané zasvětili Mercurovi, je vidět železný kříž na násadě zaražené do hromady kamení. J ezvykem, že turisté přinesou kámen z místa odkud pocházejí a uloží ho na tuto hromadu. Cesta pokračuje přes Manjarín, zaniklou obci, kde kdysi stával útulek pro poutníky, do El Aceba, kde je u vstupu umístěná „Fontána pstrhů“ (Fuente de la Trucha). Domy ve vesnici mají venkovní schodiště a břidlicové střechy. Ve farním kostele jsou uloženy románské dřevěné soušky poutníků na Svatojakubské cestě. Další obcí na cestě je Compludo, kde San Fructoso v 7. století založil svůj první klášter. Stále je zde středověká kovárna poháněná vodou. Trasa pokračuje do Riego de Ambrós, kde stojí kaple San Fabián a San Sebastián a kostel Asunción. Etapa končí v městě Molinaseca, do kterého se přichází po románském mostě. Ve městě jsou ruiny augustiánské svatyně, domy s heraldickými znaky a věžemi, jeden z těchto domů byl domovem Doñy Urraca, a kaple Santo Cristo.


templářský hrad - Ponferrada

24. etapa: Molinaseca –Villafranca del Bierzo

Cesta opuští město Molinaseca a vede přes malou vesnici Campo, kde stojí kaple Santo Cristo, do města Ponferrada. Do města byly ve středověku dva vstupy, jeden po mostě z římské doby přes řeku Boeza, který byl v 18. století zbořen a druhý po cestě galicijců a pak přes řeku po středověkém mostě Mascarón. Na konci 11. století dal biskup z Astorgy Osmundo povolení ke stavbě nového mostu "la Pons Ferrata" s kovovým zábradlím, který dal městu jméno. V 11.–14. soletí zde byl postaven hrad templářů. Ve městě stojí také basilika Señora de la Encina ze 16. století, postavená k připomenutí zjevení Panny Marie, a barokní kostel San Andrés ze 17. století, ve kterém je retabulum “Ježíš zázraků“ (El Cristo de las Maravillas). Po návštěvě města poutníci pokračují přes Columbrianos, Fuentesnuevas s kaplí Campo, Camponayaru do Cacabelosu, kde je na prní pohled vidět kaple San Roque. Ve městě je také kostel Santa María ze 13.–16. století s dřevěnou soškou Panny Marie z 13. století, neoklacisistická svatyně Quinta Angustia z 18. století a útulek pro poutníky. Konec etapy je v Villafranca del Bierzo, městě založeném v 11. století. Ve městě stojí kolegiátní kostel Santa María postavený ve 13.–16. století, kostely Santiago a San Nicolás a zámek.palác Marquisate.

25. etapa: Villafranca del Bierzo–O Cebreiro

Na závěru této etapy dorzí poutníci do Galicije. Cesta vede z Villafranca del Bierzo přes Pereje do Trabadela, vesnici, která patří kostelu v Compostele a kde stojí zámek Aucatares. Další vesnicí na cestě je Vega de Valcárcel, vesnice postavená u zámků Sarracín, jehož zbytky jsou k vidění i dnes, a Veiga. Oba zámky jsou spojeny s keltskými legendami. V roce 1520 zde prý pobýval král Carlos V. Cesta pokračuje přes Lugo do Ruitelánu s kaplí San Froilán, který zde podle legendy žil jako poustevník. Pak dojdete do vesnice Herrerías (kovárny), která se jmenuje podle mnoha kováren, které zde kdysi byly. Cesta dál pokračuje přes La Faba, odkud je v dáli vidět O Cebreiro, do Laguna de Castillo, poslední vesnici v provincii León. Do Galicie vstoupíte u vesnice Lugo, nedalego Santiaga. První vesnicí je O Cebreiro s nadmořskou výškou 1 300 metrů. Ve vesnici je k vidění skupiny "pallozas", kulatých prerománských domů se slaměnými střechami, a nádherným prerománským chrámem z 9.–10. století. V "pallozas" je umístěno Etnografické muzeum.

26. etapa: O Cebreiro–Triascatela

První den cesty v Galícii začíná v Liñaresu a pokrčuje do Condesa Hospital. Tato vesnice má kostel a útulek pro poutníky, který je styem a strukturou podobný těm v Santa María la Real a sousedním O Cebreiru. Přezdívka Hraběnka („La Condesa“) je poctou zakladatelce poutnického útulku na konci 9. století. Poutníci pak projdou vesničkami Pandorneio s kostelem z 15. stoeltí a Fonfría do Camiña, ve které je útulek pro poutníky Santa Catalina a farní kostel, kde je umístěn zlato–stříbrný pohár z 18. století. Cesta vede do Bidueda, kde se nachází nejmenší kostel podél Svatojkaubské cesty, San Pedro. V As Pasantes se mohou poutníci pomodlit v kapli zasvěcené Panně Marii de Remedios. Posléze cesta vede do Triacastely. Bylo zvykem, že si poutníci odsud brali vápencový kámen do Castañedy, takže mohla být postavena katedrála v Santiagu. Ve 13. století se král Alfons XI. Neúspěšně pokoušel přeměnit tuto vesnici ve velké město. Poutníci mohou navštívit farní kostel Santiago s fasádou z 18. století a románskou apsidou. Uvnitř je umístěn kříž z 12. století.

27. etapa: Triacastela–Sarria

Po Svatojakubské cestě poutníci pokračují do Balsy s kapličkou Nuestra Señora de las Nieves. Dále cesta vede malebnou krajinou plnou dubů a kaštanů v San Xil. Ve vesnici je románský kostel s pohárem z 15. století. Cesta vede dál do Montánu, ve kterém stojí románský kostel, kde se poutníci mohou napít z fontány Chafarico. Pak poutníci jdou dál přes Furelu s kaplí zasvěcenou San Roque, Pintín, Calvor s mnoha starověkými památkami a San Mamed del Camino do San Pedro del Camino. Z této vesnice cesta vede do města Sarria, kde roku 1230 během poutě zemřel král Alfonso XI. Stará část města má stále středověký charakter. Návštěvníci mohou navštívit kostel Salvador, kapličku San Lazuro a poutnický útulek San Antonio a ruiny staré pevnosti z 14. století.

28. etapa: Sarria–Portomarín

Cesta opuští Sarriy a vede přes Viley a Barbadelo ke kostelu Santiago z 12. století, který byl vyhlášen Národním historickým dědictvím a jehož chrám je jedním z nejlepších příkladů románské kultury v Galicii. Další obcí, která se objeví, je Rente, následuje Mercado da Serra, skromná vesnička, kde židé z Portomarínu obchodovali a zásobovali poutníky. Cesta pokračuje dál přes vesnice Xisto del Camino, Primán, Pana, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira, Casal, Brea, Morgade, kde je jediný dům, Ferreiros, Mirallos se zajímavým kostelem z 12. století s neobvyklou příčnou lodí, Pena, Couto, Rozas, Moimentos, Cotareio, Mercadoiro, kde jsou stopy po staré cestě, Moutras a Parrocha do Vilachá, obydlené mnoha zemědělci. V této vesnici stojí ruiny klášteru Loio, kolébky rytířů řádu Santiago, a kapličkou Santa María de Loio s vizigótskými zdmi. Po průchodu těmito vesničkami dorazí Svatojakubská cesta do města Portomarín, jehož historie se datuje do římské doby a které ve středověku bylo významnou zastávkou na pouti do Santiaga. Starý Portomarín leží pod hladinou přehrady postavené v roce 1962. Ale před zatopením bylo mnoho památek kámen po kameni přemístěno. To je příklad kostela–pevnosti rytířů San Juan z Jeruzaléma, kteří kdysi provozovali útulek pro poutníky, který spolu s středověkými a římskými mosty leží pod hladinou řeky Miño. Ve městě také stojí kostel San Nicolás ze 13. století, brána kostela San Pedro, hraběcí dům ze 16. století a palác Berbetoros ze 17. století.


kostel San Nicolas - Portomarín

29. etapa: Portomarín–Palas de Rey

Z Portomarínu vede Svatojakubská cesta přes mnoho vesniček – Toxibó, Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de Narón, významnému středověkému městu, na jehož půdě se v roce 820 uskutečnila krvavá bitva mezi křesťany a Araby. Dál pokračuje cesta přes vesničku Prebisa do Lameirosu, kde mohou poutníci navštívit kapli San Marcos. Cesta vede dál do Ligonde, kde se během své pouti do Santiaga stavěl král Filip II. Ve městě je kostel Santiago se starým hřbitovem pro poutníky. Trasa pokračuje přes Portos, Lastedo aValos do Palas de Rey, ve středověkku významnému městu s kostelem San Tirso. Kousek za městem leží Campo dos Romeiros, odkud poutníci tradičně začínají další etapu jejich cesty.

30. etapa: Palas–Rey to Arzúa

Z Palas de Rey pokračuje cesta směrem do provincie La Coruña. Cesta nejprve vede přes San Julián del Camino, malou cesnici s románským kostelem a pak pokračuje do Outeiro da Ponte, kde stojí hrad Pambre, jedna z nejzachovalejších pevností v Galicii. Dál vede trasa přes vesnice Pontecampaña, Casanova Mato, Porto de Bois a Campanilla, kde vstupuje do provincie La Coruña. První vesnicí v provincii La Coruña je Camino es Coto, další je Leboreiro, kudy vedla stará římská cesta, po které chodili ve středověku poutníci a kde stojí románský kostel ze 13. století a dům rodiny Ulloa s erby, kde kdysi býval útulek pro poutníky. Krátce nato poutníci narazí na Disicabo, pak na Furelos s farním kostelem z 19. století a středověkým mostem ze 14. století, který je dovede do Melide. Město je pro Svatojakubskou cestu velmi důležité, protože se zde setkávají Camiíno Francés a cestou z Ovieda. Současný farní kostel původně býval klášterem Sancti Spiritus. Za návštěvu stojí i kaplička San Roque a románský kostel Santa maría. Trasa pokračuje dál přes Carballal, Ponte das Peñas, Raído aBonete do Castañedy, kde byly vápencové pece, které byly použity při stavbě katedrály Santiago. Jako pokání nosili sebou poutníci vápencový kámen z pohoří Triacastela. Středověký most dovede poutníky do Ribadisa a pak dál do Arzúy. Zde stojí obklopená nádhernou krajinou kaple Magdaleny.

31. etapa: Arzúa–Rúa

Svatojakubská cesta pokračuje do Las Barrosas s kapličkou San Lazáro a francouzským mlýnem. Cesta pokračuje do Calzada, Calle a Salcedu, kde se poutníci mohou zastavit u památníčku belgického poutníka, který zde zemřel 23. srpna 1989. Trasa pak vede přes Brea a Santa Irene do Rúy.

32. etapa: Rúa–Santiago de Compostela

Poslední etapa Savtojakubské cesty vede přes Burgo, Arcu, San Antón, Amenal, San Paio a Lavacollu, kde se poutníci mijí a upravují se předtím než vstoupí do Santiaga de Compostela. Z této vesnice pokračuje trasa přes Villamalor, San Marcos, starověkou vesnici s kaplí na počest San Marca, Monte do Gozo, San Lázaro a na závěr konečně do Santiago de Compostela.

Město bylo založené k uchování ostatků apoštola sv. Jakuba (Santiaga), zůstává městu středověká atmosféra, kromě opevnění, které bylo bohužel v minulém století zbořeno. Poutníci se mohou procházet starověkými ulicemi Rúa do Franco, Rúa do Vilar, Rúa Nova a Rúa de San Pedro, mohou obdivovat nádherná náměstí, včetně slavného Obradoiro u katedrály Santiago, stejně tak jako Quintana, Inmaculada, San Martín, Ánimas... Brzy dorazí poutníci ke katedrále, cíli Svatojakubské cesty.Byla postavena v 11.–13. století poté, co původní malou trojlodní baziliku z konce 9. století zničili Maurové. Katedrála byla v průběhu staletí přestavována a přistavována a na její konečné podobě se podepsali především mistři baroka. Ke svému obrazu změnili mnohé, ale stejně jako mnozí před nimi i po nich, i oni asi zůstali v úžasu stát před dílem mistra Matea. Jeho Portál slávy z roku 1188, označovaný za vrchol evropského sochařství 12. století, je vlastně v kameni zobrazená stručná historie křesťanské teologie. Svatý Jakub je zde zobrazen hned dvakrát. Tradičně společně s ostatními apoštoly a pak osamoceně na prostředním sloupu znázorňujícím strom Jišajův, jako by sám a první chtěl přivítat své hosty. V jeho dolní části je vidět otisk prstů miliónů poutníků, kteří mu tak už osm století vzdávají dík za jeho pozvání. Z vnitřní strany tohoto sloupu, až úplně dole, si nelze nevšimnout klečící postavy se skloněnou hlavou. Je to prý sám mistr Mateo. Mnozí návštěvnící poklekávají a dotýkají se čelem jeho hlavy, snad aby do té své dostali něco z moudrosti velkého umělce. Tento dávný studentský zvyk se tu dodržuje dodnes a hlavně ve zkouškovém období musí mistra Matea z toho otloukání dost bolet hlava.

Města a obce podél cesty

Roncesvalleswww.roncesvalles.es
Pamplonawww.pamplona.net
Puente la Reinapuentelareina–gares.net
Estellawww.estella-lizarra.com
Los Arcoswww.losarcos.es
Logroñowww.logro-o.org
Najérawww.najera.es
Santo Domingo de la Calzadawww.santodomingodelacalzada.org
Beloradowww.belorado.org
Burgoswww.aytoburgos.es
Carrión de los Condeswww.carriondeloscondes.es
Sahagúnwww.sahagun.org
Leónwww.aytoleon.es
Astorgawww.ayuntamientodeastorga.com
Ponferradawww.ponferrada.org
Sarriawww.sarria.net
Santiago de Compostelawww.santiagoturismo.com

Fotogalerie

Průčelí katedrály na Plaza del Obradoiro
Pohled na katedrálu z Plaza de la Azabachería
V kryptě se nacházejí apoštolovy tělesné pozůstatky
Vyobrazení apoštola na skříňce hlavního oltáře
Hlavní oltář odráží celý lesk baroka
Stříbrná urna s apoštolovými relikviemi
Svatá brána - otevírá se pouze ve Svatý rok
Torre del Reloj (Věž hodin) a Torre Berenguela na Plaza de la Quintana