POHOŘÍ     MYSLÍV     NEHODÍV     MAPA

Myslívská škola, v níž Ladislav Stehlík prožil krásná léta mládí, už jako škola neslouží. V budově sídlí obecní úřad a starou školní tradici připomíná už jen řada vystavených dokumentů. Dominantou obce je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V jádru je románského původu, poslední opravy i terénní úpravy okolí svědčí o vřelém vztahu obce ke svému kostelu. Ten má dokonce nové zvony, které v roce 2001 zaplatila ze svého rozpočtu obec a veřejná sbírka místních občanů. Okolní vísky Strážovice, Nehodív, Milčice, Loužná, Kovčín, Pohoří, Polánka nebo Neprochovy se pyšní klenoty lidové architektury, malebnými kapličkami. V Neprochovech bohužel zcela zchátrala Zmrzlíkovská tvrz, snad se dočká opravy jako nedávno kaple sv. Cyrila a Metoděje. Milovníci strašidelného “živočichopisu" jistě najdou cestu k kamennému draku v Neprochovech či Nalžovských Horách.

Z Myslíva do Loužné nejlépe dojedeme po nově upravené polní cestě s poutavými výhledy na okolní krajinu. Uprostřed návsi v Loužné se nachází mariánská kaple. Patrně je starší, než uvádí datace nad vchodem. Také tady, jako téměř v každé české obci, je pomník obětí světových válek. Směrem na Strážovice najdeme přírodní rezervaci „V Morávkách“ s výskytem chráněných druhů rostlin . Odtud můžeme po cyklotrase č. 2162  pokračovat do Pačejova a dále na Chanovice.