POHOŘÍ     MYSLÍV     NEHODÍV     MAPA

Každého zaujme moderně pojatá svatyně sv. Jana Nepomuckého, postavená na místě bývalé barokní kapličky. V okolních vsích se nachází řada krásných lidových kaplí, Božích muk nebo prostých křížů, např.  kaple sv. Anny a Boží muka ve Štipoklasech, kaple sv. Václava v Pohoří, další jsou v Polánce, Milčicích, Kovčíně atd.  Milovník prosté krásy a lidové architektury zde najde spoustu zajímavostí.

Za Nehodívem u obce Štipoklasy se nachází přírodní památka „Dolejší Dráhy“ s vitálním porostem vachty trojlisté a jiných chráněných druhů rostlin.