P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Břežany
341 01 Horažďovice

telefon: 376 595 365

e-mail: ou@brezany.jz.cz

BŘEŽANY

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Břežany jsou poměrně rozsáhlou vsí na úpatí vrchu Slavníka, na němž byly nalezeny předměty již z doby bronzové. Jako jedna z prvních vsí na Klatovsku byly Břežany prohlášeny památkovou rezervací. V obci je totiž k vidění cenný soubor lidové architektury – zejména areály selských statků  se  zděnou  architekturou  lidového  baroka tzv. blatského typu. V obci stojí drobná kaplička sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století.  V  lese  nad  obcí  u  studánky  s  léčivým pramenem pak  stojí  kaple  sv. Anny  z  roku  1760,  kterou  stíní  stopadesátiletá  památná  lípa  malolistá  s  obvodem  kmene  430 cm a  výškou  24 m.  V  Břežanech  se  stále  udržuje  tradice ochotnického divadla, které se hraje  v  přírodním  amfiteátru  nedaleko  obce.  Mezi  Břežany  a  Smrkovcem  ležela zaniklá ves Staříkov, zmiňovaná v roce 1623.

 

Místopisná část

 

Břežany

starší názvy: Brziezany, Brzeziany, Bržežiany

první zmínka: 1319

nadmořská výška: 488 m.n.m.

počet obyvatel: 1894:686/1907:669/1965:362/2001:155

počet domů: 1894:113/1907:118/1965:95/2001:85