P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Chanovice

Chanovice 36, 341 01 Horažďovice

telefon: 376 514 353

e-mail: obec.chanovice@worldonline.cz

www: http://www.chanovice.cz

CHANOVICE

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Když podzim zažehne hrozníčky jeřabin, rozkvete vřes, obzor zneklidní chvěním vlaštovčích křídel a vrchy šumavského předhoří jdou  zality  průzračným  modrem,  tu  otevrou  se  z  chanovického  návrší  dálky  tak  vábivé,  že  na  ně  do  smrti  nezapomenete.“  (L. Stehlík: Země zamyšlená)

 Obec Chanovice se rozkládá na mírném návrší. Ve vsi stávala jednopatrová tvrz  z  poloviny 14.  století  nepravidelného  půdorysu, kterou  založili  Chanovští  z  Dlouhé  Vsi  a  kterou  po  roce  1717  přestavěli  na  barokní  zámek  další  majitelé  Rumerskirchové z Rumerskirchenu. Roku 1811 koupil zámek Ch. F. Becher, kupec a měšťan z Plzně a zámek snížil o jedno patro. V  současné  době zámecký areál vlastní, opravuje a oživuje Obec Chanovice. Za pozornost stojí historická zachovaná celistvost areálu,  včetně  téměř tříhektarového parku anglického přírodního  stylu.  Lze  zde  navštívit  dvě  stálé  expozice  a  během  celého  roku  desítky  výstav, koncertů a tématických akcí. Pravidelně je pořádáno Kulturní léto a Den řemesel.

Dominantou  obce  je  kostel  Povýšení  sv.  Kříže  s  masivní  hranolovitou  věží,  původně  gotický,  barokně  přestavěný  v  letech  1751 – 1764. Zajímavá je také návesní kaple – klasicistní stavbička z roku 1832. Historický střed obce byl vyhlášen Ministerstvem kultury ČR od roku 2005 vesnickou památkovou zónou.

Na okraji obce stojí barokní dvoupatrová sýpka z druhé poloviny 17. století. Na ni navazuje volně přístupný areál skanzenu lidové architektury Šumavy a Pošumaví, kde stojí již osm staveb lidové architektury Klatovska. Nejstarší je roubená kůlna ze stodůlkou datovaná kolem roku 1620. Místní občanské sdružení v současné době usiluje o postavení rozhledny na vrchu Chlumu,  608 m.n.m.

V nedalekých Defurových Lažanech stojí v místech původní tvrze barokní zámek z druhé poloviny  17. století a  za  pozornost  stojí také kaplička sv. Vojtěcha a léčivý pramen Vojtěška u Újezdu u Chanovic.

Kopcovitá a pahorkatá krajina v místě nabízí úžasné pohledy na šumavské kopce, když vše doplňují husté smíšené lesy, desítky rybníků, louky a pole, vše propojené původními cestami.

 

 

Místopisná část

 

Černice

starší názvy: Czrnicz, Čermicze, Cziernicze, Černice

první zmínka: 1393

nadmořská výška: 565 m.n.m.

počet obyvatel:1850:198/1900:101/1950:94/1991:35

počet domů:1869:20/1921:20/1950:22/1991:17

 

Defurovy Lažany

starší názvy: Lazan, Lažan, Laschan, Lažany Desfours, Lažany Desfoursovy

první zmínka: 1366

nadmořská výška: 540 m.n.m.

počet obyvatel:1850:329/1900:361/1950:245/1991:97

počet domů:1869:50/1921:50/1950:63/1991:46

 

Dobrotice

starší názvy: Dobrotitz

první zmínka: 1336

nadmořská výška: 497 m.n.m.

počet obyvatel:1850:239/1900:170/1950:120/1991:86

počet domů:1869:29/1921:32/1950:28/1991:25

 

Holkovice

starší názvy: starší názvy: Holkowitz, Holkovic

první zmínka: 1378

nadmořská výška: 463 m.n.m.

počet obyvatel:1850:346/1900:298/1950:224/1991:116

počet domů:1869:56/1921:56/1950:56/1991:51

 

Chanovice

starší názvy: Chanowicze, Chanow, Chanowie

první zmínka: 1352

nadmořská výška: 548 m.n.m.

počet obyvatel:1850:358/1900:356/1950:236/1991:407

počet domů:1869:51/1921:62/1950:68/1991:95/1998:123

 

Újezd u Chanovic

starší názvy: Újezdec, Augezd, Augezdec

první zmínka: 1366

nadmořská výška: 534 nm.n.m.

počet obyvatel:1850:196/1900:217/1950:137/1991:49

počet domů:1869:34/1921:36/1950:43/1991:34