P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 11 Horažďovice
telefon: 376 547 521, 376 547 522
e-mail: urad@urad.horazdovice.cz
web: http://sumava.net/horazdovice

HORAŽĎOVICE 

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Když hrad na Práchni ztratil své prominentní postavení, začal se život postupně soustřeďovat do malé trhové osady na úpatí Práchně – do Horažďovic. Roku 1292 byla tato osada králem Václavem II. povýšena na město.  Z této doby pochází mohutné, dodnes částečně dochované, raně gotické opevnění s druhou nejstarší dochovanou městskou bránou v Čechách, tzv. Červenou branou. Touto branou můžeme vstoupit do centra města na náměstí, uprostřed něhož stojí pozdně gotická kašna ze začátku 16. století a Mariánský sloup z roku 1723. V jeho závěru stojí barokní budova děkanství z poloviny 18. století a vedle se tyčí výrazná stavba kostela sv. Petra a Pavla, postaveného v letech 1260 – 1273. Když se z náměstí zatouláte do uliček za kostelem, můžete vidět opravené masné krámy, které sice ve středověku bývaly ve městech běžně, ale dnes je lze spatřit pouze výjimečně, a také budovu špitálu z roku 1631. Z náměstí můžeme projít na nádvoří horažďovického zámku, který stojí na místě tvrze ze 13. století. V zámku, který byl později renesančně a barokně přestavěn, dnes sídlí městské muzeum. Projdeme zámeckým areálem, sejdeme k vodě a můžeme se vydat na Zářečí a na ostrov, kde byl roku 1868 hrabětem Kinským založen park v anglickém stylu. V řece Otavě i v Mlýnském náhonu, které oddělují ostrov a park od města, bývaly až do poloviny 20. století rozsáhlé kolonie perlorodek, o nichž nejstarší zprávy jsou již z roku 1594. A protože Horažďovice nejsou jen městem s bohatou historií, ale i městem současným, najdeme v sousedství parku i rekreační a sportovní areál, zejména krytý plavecký bazén otevřený roku 2000.
Osudy Horažďovic jsou také spojeny s celou řadou vynikajících osobností, které se zde narodily, nebo zde alespoň nějaký čas žily. Například jedna z legend říká, že se zde narodil pozdější český král Jiří z Poděbrad. Dále můžeme jmenovat básníka a dramatika Bernarda Guldenera nebo zakladatele českého hasičstva Matěje Mayera. Z Horažďovic pochází také cestovatel Richard Štorch, kterému pro jeho lovecké schopnosti přezdívali Buffalo Bill súdánských plání. Roku 1852 se zde narodil vynikající houslový pedagog Otakar Ševčík a pocházel odtud také otec slavného rytce Václava Hollara, který roku 1600 získal šlechtický titul a erb s přídomkem “z Práchně”.
Také procházky po nejbližším okolí Horažďovic jsou zajímavé. Například cestou do Babína stojí při silnici starobylá boží muka, kolem nichž se nacházely kosterní pozůstatky vojáků padlých v bitvě. Podle pověsti zde ustupující francouzské vojsko, když vidělo, že nemá šanci na záchranu, ukrylo truhlu se žoldem.

Vydáme-li se z Horažďovic jihovýchodním směrem, dojdeme ke kapli sv. Anny z roku 1698, u níž vyvěrá silný pramen údajně léčivé vody a kde byly od roku 1752 i lázně. Pokud budeme pokračovat v cestě, dojedeme do obce Svaté Pole, jejíž název, stejně jako název nedalekého vrchu Slavníka dokazuje zdejší dávné, pradávné osídlení.
Jižním směrem po cestě která vede kolem bývalého popraviště na vrchu Šibeňáku, dojdeme do Boubína, kde kdysi měli svou tvrz Boubínští z Újezda. Cesta pak pokračuje do Veřechov, v jejichž blízkosti kdysi existovala ještě jedna ves – Borkovy, zaniklá již v polovině 17. století. Součástí Horažďovic je dnes i Zářečí (Saretsch, Zaržecz, Zařeč), původně samostatná obec zmiňovaná již roku 1713. 2 km severozápadně od Horažďovic leží dvůr Chrást, původně ves zmiňovaná již v roce 1398.

 

Místopisná část

 

Babín

starší názvy: Babiny

první zmínka: 1298

nadmořská výška: 430 m.n.m.

počet obyvatel:1850:200/1900:217/1950:154/1991:88

počet domů: /1869:30/1921:36/1950:37/1991:38

 

Boubín

starší názvy: Újezdec blíž Horažďovic, Velký Újezdec, Zadní Újezdec, Augezdecz, Oujezdec, Baubin, Újezd

první zmínka: 1375

nadmořská výška: 480 m.n.m.

počet obyvatel:1850:103/1900:173/1950:172/1991:136

počet domů:1869:20/1921:29/1950:42/1991:42

 

Horažďovice

starší názvy: Horasowicz, Horawiz, Horowicz, Horazdiowicz, Ohraždějovice, Horazdiegowicze, Horazdyewicz

první zmínka: 1251

nadmořská výška: 427 m.n.m.,

počet obyvatel: 1894: 2180/1907: 305/1965: 2324/2001:5716

počet domů:1869: 283/1894: 334/1965:723/2001:1215

 

Horažďovická Lhota

starší názvy: Lhota, Lhota u Třebomyslic, Lhota Horažďovická, Lhota bei Horaždiowitz

první zmínka:1388

nadmořská výška: 463 m.n.m.

počet obyvatel:1850:439/1900:166/1950:132/1991:75

počet domů:1869:28/1921:29/1950:32/1991:30

 

Komušín

starší názvy: Komossin, Komussino, Komssino, Komschin, Komšín

první zmínka: 1399

nadmořská výška: 476 m.n.m.

počet obyvatel: 1850:255/1900:274/1950:200/1991:126

počet domů:1869:38/1921:46/1950:50/1991:46

 

Svaté Pole

starší názvy: Svat, Ves Swato, Swaty Pole, Swatopole, Svatopole

první zmínka: 1442

nadmořská výška: 483 m.n.m.

počet obyvatel:1850:75/1900:94/1950:72/1991:67

počet domů:1869:14/1921:17/1950:18/1991:23

 

Třebomyslice

starší názvy: Strebomyslice, Trziebomyslicze, Rtzebomyslicze, Tržebomyslicze

první zmínka: 1381

nadmořská výška: 478 m.n.m.

počet obyvatel:1850:280/1900:374/1950:346/1991:213

počet domů:1869:49/1921:66/1950:81/1991:71

 

Veřechov

starší názvy: Werzechow, Ořechowice, Wořechowy, Weřechow, Vořechov

první zmínka: 1318

nadmořská výška: 473 m.n.m.

počet obyvatel:1850:275/1900:274/1950:216/1991:138

počet domů:1869:37/1921:49/1950:55/1991:49