P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Hradešice

Hradešice 1
341 01 Horažďovice

telefon: 376 396 266

e-mail:ou@hradesice.jz.cz

HRADEŠICE

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Nepřehlédnutelnou dominantou Hradešic je farní kostel Proměnění Páně z druhé poloviny 14. století. Dobu jeho vzniku dokazují i dochované zbytky gotických fresek v původní klenbě. Kostel byl barokně přestavěn v polovině 18. století a později byla ještě pseudorománsky přestavěna jeho věž. Při vchodu na hřbitov kolem kostela je hrob Msgre.  ThDr.  Antonína  Melky  (1875  –  1963),  papežského  preláta,  profesora   bohosloví  a   náboženského spisovatele. Umístění kostela a kruhová zeď kolem hřbitova naznačují, že kostel  měl  kdysi  obranný  charakter. Náves, kde stojí kaplička, Boží muka z roku 1882 a několik dochovaných objektů  lidové  vesnické  architektury selského baroka  a  kde  se  kdysi  hrálo  ochotnické  divadlo,  byla  vyhlášena  vesnickou památkovou  zónou. V Hradešicích se narodil básník Vladimír Stuchl. Také zde byla jako první v Čechách v roce 1880 zavedena výroba tzv. Panuškova uherského salámu.

Při silnici na Nalžovské Hory stojí kaple sv. Antonína s novogotickou hrobkou rodiny Taafů. Tento rod pocházel z irského Ballymote. Nedaleko kaple roste 400 let starý dub – podle pověsti  v  těchto  místech  býval  v  18. století poustevník. Drobná sakrální architektura je  zastoupena  také  v  nedaleké  Černíči – zdejší  kaplička  z  poloviny 19. století byla prohlášena za kulturní památku.

Severně od Hradešic za obcí Smrkovec se rozkládá vrch, jehož název, připomínající zdejší prastaré osídlení, nese v současné době i sdružení několika obcí – Slavník.

 

 

Místopisná část

 

Černíč

starší názvy: Czerncze, Cziernicze, Cžernecz, Černetz, Černec, Černice, Černce, Černec

první zmínka: 1377

nadmořská výška: 457 m.n.m.

počet obyvatel:1850:136/1900:198/1950:150/1991:98

počet domů:1869:31/1921:32/1950:35/1991:30

 

Hradešice

starší názvy: Radessicz, Hradessicze

první zmínka: 1360

nadmořská výška: 548 m.n.m.

počet obyvatel: 1894:474/1907:459/1965:350/2001:436

počet domů:1894:65/1907:72/2001:159

 

 Smrkovec

starší názvy: Smrkowecz

první zmínka: 1366 (držel ves Kostano, píše se ze Smrkovec)

nadmořská výška: 470 m.n.m.

počet obyvatel:1850:223/1900:209/1950:146/1991:93

počet domů:1869:29/1921:35/1950:35/1921:31