P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Prácheň, staroslavná Prácheň – již samotný zvuk těchto slov v nás vyvolává ozvěnu dávných dob, tak dávných, že ještě ani zlatokopové nevybíral třpytivé zlatěnky z řeky Otavy, která se jako stříbrná stuha vine kolem úbočí tohoto posledního šumavského výběžku. Až později, v 10. století, sem zavedli první Přemyslovci  své  poddané,  aby tu  z  říčního  písku  rýžovali  zlato. Slávu i bídu těch časů připomínají dodnes skupiny hříbat podél řeky. V první polovině 11. století stál  na  hoře  Prácheň hrad stejného jména i starší kostelík sv. Klimenta – podle legendy devátý křesťanský kostelík  v  Čechách  vysvěcený samotným Metodějem. Hora Prácheň však dala jméno nejen hradu, ale celému  kraji a  tento název – kraj  Prácheňský nebo jen Prácheňsko – se udržel v povědomí lidu až do dnešní doby. O významu Práchně v našich dějinách  svědčí  i  to, že kvádr z prácheňské ruly je uložen mezi základními kameny Národního divadla v Praze. Vydejme se tedy společně na romantické putování krajinou, která většinou zůstává stranou hlavního zájmu turistického ruchu a z velké části ani není dotčena turistickými značkami. Vydejme se na pouť krajinou bez velkých měst, bez  okázalosti,  kde  lesy  se střídají s pastvinami a rybníky. Objevíme  tu  řadu  památek  lidové  architektury,  pozůstatky  starých  tvrzí  i  opravené zámky, drobné kapličky i starobylé kostely, přírodní rezervace i památné stromy.  Navštívíme  málo  známá  místa  s dalekými výhledy až k šumavským horám, místa, která každého  potěší  malebnou  a  rozmanitou  krajinou.  Jako  orel, který  se vznáší nad krajinou, snadno postřehneme malebnou uzavřenost tohoto prostoru. Údolí pod  námi  není  tak  úzké, aby v něm bylo těsno a zároveň není tak široké, aby vypadalo jako rovina. Krajina je plná  něžných  a  překvapivých  detailů, stačí jen hledat.

 

Jakoby oči opíraly o šalvěj cesty se tentokrát nerozdvojovaly

nadarmo a v rozštípí nesly kříž...

                                        

Xaver Halaš

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Dieses Projekt wird von der EU mitfinanziert.

Text: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Foto: Ak. mal. Petr Mika, Jan Kavale, Lucie Staňková, Grafická úprava: Michal Weber