P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

VSTUPTE

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Dieses Projekt wird von der EU mitfinanziert.

Text: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Foto: Ak. mal. Petr Mika, Jan Kavale, Lucie Staňková, Grafická úprava: Michal Weber