P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Malý Bor

Malý Bor 146
341 01 Horažďovice

telefon: 376 511 417, 376 512 676

e-mail: ou@mbor.jz.cz

MALÝ BOR

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Dominantu Malého Boru, kdysi městečka, tvoří původně románský kostel sv. Maří Magdaleny z doby kolem roku 1200. Kostel prošel později gotickými a renesančními úpravami. V jeho sousedství stojí fara s dochovaným pozdně gotickým sedlovým portálem v ohradní zdi. Obec vstoupila do dějin především jako místo vítězné bitvy, v níž roku 1420 porazili husité vedení Janem Žižkou nepřátelské vojsko katolického panstva. V této době byla patrně vypálena i tvrz, jejíž zbytky jsou zřetelné v části obce nazvané „V zámcích“. V 15. století měla obec přívlastek Panský.

V obci se dochovalo také několik zajímavých objektů lidové architektury. Učil zde spisovatel Josef Pavel, který je pohřben na prácheňském hřbitově.

Vydáme-li starou cestou mezi poli do Hliněného Újezdu, projdeme kolem lokality, která se na starých mapách nazývá

Oldenburg, Altenburg, Huntyburg nebo Záhorský dvůr. Dříve to byl panský statek s hájovnou jehož zchátralé hospodářské budovy byly zbourány v roce 1928, ale podle názvu je možné, že zde kdysi stála tvrz. Hliněný Újezd získal svůj přívlastek „hliněný“ podle několika cihelen, které zde byly. Hrnčířská hlína z obecní, panské i soukromé cihelny se vozila až do Sušice. Zdejší cihelny zanikly kolem roku 1900. Z Hliněného Újezdu dojdeme do Malých Hydčic, kde roste památná lípa srdčitá, stará asi 250 let, s obvodem kmene 447 cm a vysoká 25 m.

 

 

Místopisná část

 

Hliněný Újezd

starší názvy: Újezdec za Týnem, Újezdec, Aujezdec Hlininy, Klein Augezd, Újezd Hliněný, Ojezdec, Oujezd Hliněný

první zmínka: 1045

nadmořská výška: 463 m.n.m.

počet obyvatel:1850:238/1900:176/1950:122/1991:67

počet domů:1869:30/1921:32/1950:32/1991:25

 

Malé Hydčice

starší názvy: Hidchice, Hinczicz minor, Hydczzicz, Hycžicze,

                      Maly Hycžicze, Hyčice malé

první zmínka: 1045

nadmořská výška: 435 m.n.m.

počet obyvatel:1850:35/1900:65/1950:32/1991:13

počet domů:1869:9/1921:9/1950:8/1991:8

 

Malý Bor

starší názvy: Minor Bor, Panský Bor, Menší Bor

první zmínka: 1243

nadmořská výška: 442 m.n.m.

počet obyvatel:1850:1112/1900:677/1950:422/1991:355

počet domů:1869:91/1921:114/1950:122/1991:125

 

Týnec

starší názvy: Teynec, Teynitz,Tegnice

první zmínka: 1456

nadmořská výška: 448 m.n.m.

počet obyvatel:1850:200/1900:205/1950:153/1991:140

počet domů:/1869:29/1921:38/1950:46/1991:46