P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obec Oselce

335 46 Oselce 2

telefon: 371 595 254

e-mail: oselce@quick.cz

OSELCE

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Někdejší tvrz na okraji obce, o níž jsou zmínky již roku 1388,  byla  roku  1705  přestavěna  na  barokní zámek stavitelem G. A.  Maggim.  Zámek  byl  v  letech  1832 – 1945  v  majetku  rodu  Boos-Waldecků. V době, kdy zámek vlastnil  Viktor  Boos-Waldeck,  překladatel  poezie,  hudební  skladatel  a  mecenáš umění,  bývala  zde  často   řada   významných   hostů,   například   Jaroslav  Vrchlický.   J. V. Sládek,    J. S. Machar, Václav  Tallich,  Adolf  Hofmeister. Na  okraji  zámeckého  parku  stojí  rozlehlá   barokní patrová sýpka. V obci za pozornost  stojí  barokní  kaplička  sv.  Markéty,  nárožní  kaple sv.  Viktora  z poloviny 19. století a několik dochovaných  objektů  lidové  architektury.  Za  pozornost  zcela  jistě  stojí Pivovarnické muzeum, které bylo v roce 2004 otevřeno v budově  obecního  úřadu.  Na  západním  okraji obce stojí památná oselecká lípa – mohutný  strom  s  obvodem  kmene  525 cm,  kolem  něhož  projdeme cestou na Markétin vrch (662 m.n.m.), kde stojí  osmiboká  barokní  kaple  sv.  Markéty.  Kapli  postavil roku  1691  J. V. Janovský  z  Janovic,   později  byla  zrušena  Josefem  II.  a  opět  obnovena  hrabětem  Boos-Waldeckem.

Vydáme-li se na sever lesní cestou do Kotouně, mineme další památný strom – majestátní 300 let starý a 32 m vysoký buk. Odpočinou si můžeme u léčivého pramene Kloubovka, u něhož stojí kaple z roku  1929. Už sám  název  říká,  kterou  nemoc  především  pramen  léčil  a  tak  můžeme  na  místě  vyzkoušet,  zda  pověsti nelžou.

V Kotouni stávala zemanská tvrz snad již ve 13. století, v 17. století byla přestavěna  na sýpku  a  později zanikla zcela.

Obci dominuje kostel Narození Panny Marie a na návrší v severní části stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1703 – 1705, pod nímž je je umístěna kostnice.

Vydáme-li se z Oselců jihovýchodním směrem, dojdeme do Nové Vsi, na jejíž návsi stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou z první poloviny 19. století.  Návsi  dominuje v ysoký  kamenný  kříž  z  roku 1868. Východním směrem od Nové Vsi při cestě do Nezdřeva  stojí  u  rybníka  kaplička.  Místu  se  říká „Čertův hrad“ – podle hromad velkých balvanů, které tu zanechal čert, který si zde  chtěl  postavit  hrad.

Ještě jedna obec bývala nedaleko  Oselců  –  směrem  na  Kvášňovice,  v  místech,  kde  je dnes  samota

Stupovka, stávala obec Neustupovice, v roce 1536 již uváděná jako pustá.

 

 

Místopisná část

 

Kotouň

starší názvy: Chotun, de Kotuna, Korun, Chotim, Kothun, Kotaunis, Kotaun,Chotouň

první zmínka: 1352

nadmořská výška: 506 m.n.m.

počet obyvatel:1894:376/1907:380/1965:306/ 1991: 140

počet domů:1894:62/1907:65/ 1991: 97

 

Nová ves

starší názvy: Nova Villa, Nowa Weiss

první zmínka:1378

nadmořská výška: 580 m.n.m.

počet obyvatel:1894:244/1907:225/1965:107/1991: 36

počet domů: 1894:40/1907: 39/1991: 41

 

Oselce

starší názvy: Ossyelecz, Oslech, Woselcze, Voselice, Oselec, Voselec, Veselec

první zmínka:1388

nadmořská výška: 585 m.n.m.

počet obyvatel:1894:691/1907:622/1965:332/2001:236

počet domů:1894:97/1907:98/2001:122