P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Pačejov

Pačejov nádraží 199,341 01 Horažďovice

telefon: 376 595 231, 376 595 153

e-mail: ou@pacejov.jz.cz

www: http://www.pacejov.cz

PAČEJOV

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

V roce 1227 se Pačejov uvádí jako majetek svatojiřského  kláštera  na  pražském  hradě,  část  vsi později patřila strakonické johanitské komendě. Na počátku 14. století zde byl založen samostatný vladycký statek, pozdější tvrz, patřící rodu Dlouhoveských, kteří  zde  byli  až  do  16. století,  Tvrz později byla neobývána  a  zanikla  beze  stop.  Na  návrší   nad  obcí  stojí  na  místě  starší  stavby pseudogotický kostel postavený roku 1871 stavitelem E. Pillerem, Od kostela je  působivý  výhled  na předhůří Šumavy a na Šumavu.

Nedaleko obce západním směrem mezi Strážovicemi a Loužnou se rozkládá přírodní rezervace „V Morávkách“. Rezervace o rozloze 2,43 ha byla vyhlášena roku 1988. Na bývalá pastvině s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin se nachází největší naleziště hořce hořepníku v Západních Čechách. V samotných Strážovicích pak za pozornost stojí boží muka ze 17. století, stojící na návsi před barokní šestibokou kaplí se zvoničkou.

 

 

Místopisná část

 

Pačejov

starší názvy: Pozcyewo, Paczyeiow, Pacžiw, Pačív, Pačiw

první zmínka: 1227

nadmořská výška: 548 m.n.m.

počet obyvatel:1850:394/1900:529/1950:521/1991:557

počet domů:1869:58/1921:69/1950:116/1991:168

 

Strážovice

starší názvy: Straziowicze

první zmínka: 1551

nadmořská výška: 545 m.n.m.

počet obyvatel:1850:194/1900:288/1950:198/1991:116

počet domů:1869:38/1921:46/1950:47/1991:39

 

Týřovice

starší názvy: Tirzowicz, Tayrzowicze, Teyržowicze, Tegřowice

první zmínka: 1364

nadmořská výška: 570 m.n.m.

počet obyvatel:1850:75/1900:77/1950:48/1991:34

počet domů:1869:12/1921:13/1950:17/1991:14

 

Velešice

starší názvy: Welesicz

první zmínka: 1382

nadmořská výška: 545 m.n.m.

počet obyvatel:1850:382/1900:313/1950:224/1991:97

počet domů:1869:52/1921:55/1950:56/1991:44