P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Slatina

341 52 Slatina, p. Chanovice

telefon: 376 514 324

e-mail: obecslatina@tiscali.cz

www: http://www.sweb.cz/obec-Slatina

SLATINA

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Slatina – věru odlehlá končina s krásnými výhledy k šumavským horám, k nimž se díváme přes Svéradice, rodiště barokního misionáře pátera Alberta Chanovského...“ (Ladislav Stehlík, Země zamyšlená)

Slatina u Horažďovic byla založena v polovině 12. století. Okolo roku 1220 zde byl postaven dřevěný kostel – první v okolí. Kostel byl během husitských válek vypálen a dnes na jeho místě stojí malá kaplička se zvoničkou. V obci Slatina byla již od počátku 18. století židovská čtvrť (kolem roku 1837 měla asi 10 domů), v 18. století zde byla postavena dřevěná synagoga. Ta byla zbořená po roce 1850 a záhy nahrazena novou zděnou stavbou. V ní byla také škola s bytem učitele a pekárna macesů. 1 km severně od obce na místě staršího pohřebiště je židovský hřbitov z roku 1723, poslední pohřeb se zde konal roku 1937. Dochovalo se asi 170 většinou barokních a klasicistních náhrobků. Pozůstatky židovského gheta, synagoga a hřbitov tvoří díky svému rozsahu ojedinělý komplex židovského osídlení. Stará tvrz v obci byla později, jak se často stávalo, přestavěna na sýpku. Ale duše krutých pánů Kunášů z Machovic, kteří v tvrzi žili, neměly pokoj a strašily, dokud nebylo jejich sídlo zcela zbořeno.

Severovýchodním směrem při cestě do Kadova je asi 5 m vysoká nakupenina balvanů, které se říká Čertův náramek – zanechal je tu čert, který nosil velké balvany a rozhazoval je po zemi, aby nebyla tak

úrodná. Poslední náruč kamenů kvůli únavě vysypal najednou právě zde.

 

Místopisná část

 

Slatina

jiné názvy nejsou

první zmínka: 1284

nadmořská výška: 430 m.n.m.

počet obyvatel:1850:431/1900:357/1950:184/1970: 168

počet domů:1869:59/1921:63/1950:60/1970:47