P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Svéradice

341 01 Horažďovice

telefon: 376 514 367

e-mail: obecniuradsveradice@quick.cz

www: http://www.obecsveradice.cz

SVÉRADICE

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Nálezy keramiky z 10. – 11. století dokazují dávné slovanské osídlení obce. V druhé polovině 16. století byla ve Svéradicích postavena tvrz. Dnes na jejím místě stojí špýchar v areálu dvora čp. 15. V obci se dochovala řada objektů lidové architektury a na návsi stojí barokní kaplička zasvěcená sv. Anně z roku 1834. Západně od obce stojí na vršku kaple sv. Bartoloměje z druhé poloviny 16. století, jejímž zakladatelem byl pravděpodobně Albert Chanovský z Dlouhé Vsi, jezuitský misionář a autor romantických povídek, který se na svéradické tvrzi roku 1581 narodil.

Při cestě směrem na Slatinu  stojí  boží  muka,  u  nich  je  v  zemi  položen  mramorový  náhrobní  kámen  s nečitelným erbem a letopočtem 1747. Podle legendy se jedná o místo posledního odpočinku francouzského důstojníka – šlechtice, který zde padl v boji.

Za zmínku stojí zcela jistě i to, že v obci se po celá desetiletí stále udržuje tradice staročeských maškarních průvodů, stavění máje a posvícení.

 

Místopisná část

 

Svéradice

starší názvy: Zveradicz, Sweradicz, Swiragicze, Svíratice, Swiraticze, Svirajice

první zmínka: 1264

nadmořská výška: 448 m.n.m.

počet obyvatel:1894: 591/1907: 582/1965:342/2001:354

počet domů:1894 91:/1907:93/2001:134