P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Velký Bor čp. 71
341 01 Velký Bor

telefon: 376 514 378

e-mail: ouvbor@horazdovice.cz

www: http://sumavanet.cz/velkybor/ou

VELKÝ BOR

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Ve středověku byl Velký Bor  městečkem,  který se nazýval také Bor Křižovnický,  protože obec  patřila  v  letech  1330 – 1420 křižovnickému klášteru v Praze na Zderaze. V  místě  dnešní  školy stál hrad, který  zde  podstavil  Půta z Potštejna asi po roce 1303. Roku 1420 ho však vypálil Jan Žižka a z kamene hradní zříceniny byl postaven na přání kněžny Karoliny z Löwensteinu po roce 1765 špitál. Jeho součástí byl i původní hradní kostel zasvěcený sv.Burianovi, později sv.Petru a Pavlovi. P  zrušení  špitálu roku 1788 byla budova roku 1810 přestavěna školu. Výraznou dominantu obce tvoří původně románský kostel sv. Jana  Křtitele z poloviny 13. století, později kolem roku  1300  přestavěný  v rané  gotice a barokně upravený kolem roku 1836. V obcise dochovalo také několik objektů vesnické lidové architektury.

I Velký Bor má své slavné rodáky – například v roce 1825 se  zde  narodil Sylvestr Krnka,  vynálezce  rychlopalné  ručnice,  tzv. Krnkovky a kromě jiného i nositel ruského Rytířského řádu sv. Stanislava  a  velké  zlaté  medaile  Alexandra II.  a  roku  1893  se zde narodil malíř Bohumil Ullrych. Velký Bor je také rodištěm Jana Pastejříka – autor učebnic  fyziky  a  přírodovědy.  Velký Bor má také jednu prioritu – v roce 1923 se zde konala první česko – slovenská svatba.

Když se vydáme z Velkého Boru do nedalekých Jetenovic, můžeme „U Podlešáků“ obdivovat památnou, přes 250 let starou lípu malolistou s úctyhodným obvodem kmene 735 cm a výškou 35 metrů. V Jetenovicích také žil  řezbář  samouk  Jan  Křtitel  Kába (1870 – 1954), který vyřezával loutky a velké sochy do okolních kaplí. Řezbářem  byl  i  jeho  hluchoněmý  bratr  Josef  a  stejně postižená sestra Barbora. Josef Kába vyřezával například loutky pro horažďovické loutkové divadlo.

 

 

Místopisná část

 

Jetenovice

starší názvy: Getonowicz, Dyethonowicz, Dietanowiczi, Getenowicze, Dětanovice

první zmínka:1334

nadmořská výška: 473 m.n.m.

počet obyvatel:1850:308/1900:279/1950:207/1991:158/2005: 149

počet domů:1869:41/1921:53/1950:55/1991:59/2005:63

 

Slivonice

starší názvy: Slivonicz, Sliwonicze

první zmínka: 1481

nadmořská výška: 502 m.n.m.,

počet obyvatel:1850:169/1900:183/1950:129/1970:118/2005:73

počet domů:1869:25/1921:32/1950:31/1970:31/2005:40

 

Velký Bor

starší názvy: Bor, Maior Bor, Welky Bor, Křižovnický Bor

první zmínka: 1283

nadmořská výška: 452 m.n.m.

počet obyvatel:1850:592/1900:578/1950:373/1991:313/2005:330

počet domů:1869:78/1921:97/1950:102/1991:99/2005:125