P UTOVÁNÍ  P RÁCHEŇSKEM

Obecní úřad Velké Hydčice  čp. 13
341 01 Velké Hydčice, p. Horažďovice

telefon: 376 511 706

e-mail: obec.hydcice@tiscali.cz

www: www.velkehydcice.cz

VELKÉ HYDČICE

RABÍ   HORAŽĎOVICE   VELKÉ HYDČICE   VELKÝ BOR   MALÝ BOR   SVÉRADICE   KOVČÍN   MYSLÍV  

MAŇOVICE   OLŠANY   KVÁŠŇOVICE   HRADEŠICE   SLATINA   BŘEŽANY   CHANOVICE   PAČEJOV   OSELCE

Mezi  Horažďovicemi  a  Velkými  Hydčicemi  se  rozkládá  hora  Prácheň.  Památná  krajina  s  osamělým  kostelíkem  s hřbitovem v tiché samotě a ruinami kdysi  mocného  královského  hradu,  definitivně  opuštěného  po  roce  1500  –  to  vše zavdalo příčinu k různým bájím. Místo kolem kostelíka se hřbitovem je často označováno za místo ukrytých pokladů, lesem porostlý východní svah je zase místem, kde se zjevují duchové – nevlídný  duch  Půty Švihovského,  který  pyká  za  to,  jak sužoval své poddané a bloudící bílá paní zvěstující pohromu. V roce 1953  byla na  Práchni  na  ploše  přes  27 ha  vyhlášena přírodní rezervace. Dojdeme-li z Práchně  přes  Svitník  do  Velkých  Hydčic,  přivítá  nás  hezky  upravená  náves  s  řadou usedlostí z první poloviny 19. století se štíty a branami v  klasicistním  stylu  a  kaple  sv. František z  Asissi  z  roku  1813.  Po proslulém houpacím mostě přes Otavu, poškozeném při povodních v roce 2002, se dalo přejít do Malých Hydčic.

 

Místopisná část

 

 

Velké Hydčice

starší názvy: Hidchice, Hinczicz maior, Hidczicze maior, Hyczicze welky,

                      Hyčice velké, Gross Hitschitz

první zmínka: 1045

nadmořská výška: 463 m.n.m.

počet obyvatel:1894:265/1907:305/1965:343/2001:229/ 2005:224

počet domů:1894:37/1907:42/1965:65/2001:73/2005:85